Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP230 Endüstriyel Kimya Lab. 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ; Endüstride kullanılan bazı uretim proseslerini ve uygulanan analiz yöntemlerini öğrenciye laboratuvarda deneylerle göstermek ve öğretmek. Öğrencilere kimyasal bir problemi tespit etme ,yorumlama ve çözüm bulma yeteneğini kazandırmak . Ögrencilerin labaratuvar becerisini arttırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Endüstride kimyasal problemleri belirleme, yorumlama ve çözme becerisi kazanır.
  2. Laboratuvar becerilerini arttırmak
  3. Endüstride üretim süreci ve analiz yöntemlerini öğrenecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
boyut küçültme ve elek analizi, endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri, Gübrelerin üretimi ve analizleri, Kömür analizi, Kireç üretimi ve analizi, Çamaşır suyu üretimi ve analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Endüstriyel kimya laboratuvar notları I ( OMÜ yayınları : 27)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Endüstriyel Kimya laboratuvarı ve sektör tanıtımı
2.boyut küçültme ve elek analizi
3.endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri
4.Kömür analizi I, Kömürde nem, uçucu madde, sabit karbon ve kül tayini
5.Kömür analizi II Ksilol metoduyla linyit kömüründe nem tayini
6.Kireç üretimi ve analizi I Sönmüş ve sönmemiş kireç testiKızdırma kaybı analizi
7.Kireç üretimi ve analizi IIKirec numunesinde Kalsiyum ve magnezyum miktar tayini
8.Gübrelerin üretimi ve analizleri I, Potasyum nitrat üretimi
9.Gübrelerin üretimi ve analizleri II, Gübrede fosfat bütünü tayini II
10.Ara Sınav
11.Çamaşır suyu üretimi ve analizi I, Çamaşır suyu sentezi
12.Çamaşır suyu üretimi ve analizi II, çamasır suyunda serbest alkali ve sodyum hipoklorit tayini
13.Telafi haftası
14.Telafi haftası
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz1320
Rapor Hazırlama1340
Toplam820
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz13113
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam78