Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP107 Toprak İlmi 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere toprak bilgisini ve toprağı oluşturan öğelerin detaylı olarak öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
  1. Toprakların temel özelliklerini bilir ve ortaya çıkan sorunlara çözümler sunabilir
  2. Toprak özelliklerine uygun olarak yetiştirilecek bitki çeşidini belirleyebilir.
  3. Tarımsal uygulamaların toprak özellikleri üzerine yaratacağı etkileri bilir ve gerekli tedbirleri alır.
  4. Tarımsal üretimde kullanılan kaynaklardan optimum yararlanmayı sağlar.
  5. Zeminlerin temel özelliklerini bilir.
  6. Toprak özelliklerine göre bitkilerin uygun çeşitlerini belirleyebilir.
  7. Tarımsal uygulamaların toprak özelliklerine etkilerini bilir ve gerekli önlemleri alabilir.
  8. Tarımsal üretimde kullanılan kaynakların optimum kullanımını sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kantarcı, M. D.,2000, Toprak İlmi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4261, O.F. Yayın No:462, İSTANBUL
Türüdü, Ö.,A., 2004, Toprak Bilgisi, KTÜ Rektörlüğü Meslek Yüksekokulları Serisi, Genel Yayın No: 104, M.Y.O. Yayın No: 1, TRABZON
Çepel, N., 1996, Toprak İlmi,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3945, O.F. Yayın No:438, İSTANBUL
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toprağın tanımı, toprağın esas yapısı, toprak ana maddesi, toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları, topraklara karakter kazandıran etmenler, toprak profili, sınıflandırılması, mineral toprakların fiziksel özellikleri, mineral topraklarındaki bitki besin maddeleri, toprak kolloidleri ve tepkimeleri, toprağın suyu, canlıları, tipleri, organik maddesi, toprak erozyonu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toprak Biliminin Konusu ve Amacı, Toprak Kavramı ve Toprağın Tanımlaması
2.Orman Toprakları, Tarım Toprakları, Peyzaj Toprakları, Toprağın Genel Yapısı
3.Toprağın Oluşumu, Toprağın Oluşumunda Etkili Olan Faktörler, Toprağın Oluşturduğu Anakaya ve Anamateryaller
4.Anakayalardaki Elementler ve Mineraller, Mineralleri Oluşturan Elementler, Oksitler, Mineraller, Silikatlar, Mağmatik-Tortul-Başkalaşım Kayaçları
5.Toprak Horizonları
6.Toprağın Oluşumu Olayları
7.Toprağın Yapısı ve Bileşimi, Kil Mineralleri, Topraktaki Önemli Kil Mineralleri, Kil Minerallerinin Oluşumu
8.Toprak Canlıları ve Organik Maddesi, Toprak Canlılarının Yaşam Şartları, Toprak Canlılarının Faaliyetleri ve Etkileri
9.Arasınav
10.Organik Maddelerin Ayrışması, Humuslaşma, Humus Tipleri, Organik Maddenin Önemi, Toprağın Özellikleri
11.Toprağın Fiziksel Özellikleri, Toprağın İç Yapı Elemanları, İç Yapının Oluşumu Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Dış ve İç Faktörler
12.Toprak Bağlılığı, Toprak Gözenekliliği, Toprağın Özgül ve Hacim Ağırlığı, Toprağın Geçirgenliği
13.Toprak Suyu ve Çeşitleri, Toprakta Suyun Hareketi, Toprak Nemi
14.Toprağın Kimyasal Özellikleri, Toprağın İyonları Tutma Özelliği, Toprakta Katyon Değişimi, Toprak Reaksiyonu
15.Dönem sonu sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11717
Derse Katılım14342
Toplam75