Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP109 Harita ve Ölçme Bilgisi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ormancılık uygulamalarında harita kullanabilmeyi, haritadan yararlanmayı, harita okuyabilmeyi, arazi ve harita üzerinde konum belirleyebilmeyi öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Öğrenme Çıktıları
  1. orman mühendisliği planlamalarında araziye ait ölçmelerin temel prensiplerini kavrarlar, ölçümleri planlayabilir ve uygulayabilirler
  2. ormancılıkta kullanılan haritaları ve teknik özelliklerini bilirler
  3. sayısal harita oluşturma ve kullanma yeteneği kazanırlar
  4. yersel ölçüm yöntemleri ve gps kullanarak arazide detay ölçümü yapabilir
  5. orman kadastrosunun teknik işlemlerini bilirler ve uygulayabilirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ACAR Hulisi, GÜMÜŞ Selçuk, ÜNVER Saliha, Ormancılıkta Ölçme, Harita ve Kadastro, Trabzon 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Harita ve Kartoğrafya kavramları, Ormancılıkta haritanın önemi; Ölçü birimleri, Ölçek kavramı, Harita çeşitleri ve sınıflandırılması; Harita kenar bilgileri ve özel işaretler, Pafta bölümlemesi; Harita Koordinat Sistemleri; Haritalardan Yararlanma, Haritaların yönüne konulması; Topoğrafik Haritaların Kullanılması ve Değerlendirilmesi (Eşyükseltiler, Eğim hesaplamaları, Koordinat ve mesafe ölçümü, Alan hesaplamaları, Kotların bulunması ve enterpolasyon, Koordinat hesapları); Haritalardan Kesit Alma; Sayısal Haritalar, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi); CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi). Kadastro Tanımı, Orman Tahdit ve Kadastrosu, Türkiye'de Kadastro Çalışmalarına Genel Bakış, Ölçü ve Ölçü Birimleri, Ölçme Hataları ve Hataların Yayılma Kuralları, Ölçü Aletleri, Elektronik Ölçü Aletleri, Alan Ölçme ve Hesaplama Yöntemleri, Koordinat Hesaplamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Harita ve Kartoğrafya kavramları, ormancılıkta haritanın önemi
2.Harita çeşitleri ve sınıflandırılması
3.Harita kenar bilgileri ve özel işaretler
4.Ölçü birimleri(uzunluk, alan, açı)
5.Ölçek kavramı
6.Harita koordinat sistemleri
7.Topoğrafik haritaların kullanılması ve değerlendirilmesi
8.Haritalardan kesit alma, Sayısal haritalar
9.Pafta bölümlemesi, GPS
10.Ara Sınav
11.Ölçü bilgisi
12.Ölçme hataları ve hataların yayılma kuralları
13.Ölçü aletleri, Elektronik ölçü aletleri
14.Alan ölçme ve hesaplama yöntemleri
15.Yarıyıl Sonu Sınavı
16.Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14570
Toplam100