Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP102 Ormancılık Hukuku 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ormancılık alanında karşılaşılan suçların ve yönetimsel sorunların hukuki açıdan değerlendirilebilmesine yönelik temel bilgi birikimini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarını ve önemini öğrenmiş olmak
  2. Hukuk kurallarının hiyerarşisini açıklayabilir olmak
  3. Anayasa ve kanunlarda yer alan ormancılık hükümlerini biliyor olmak
  4. Ormancılık faaliyetlerinin diğer hukuki dayanaklarını biliyor olmak
  5. Orman suçlarını hukuki dayanaklarıyla ilişkilendirebilmek ve yorumlayabilmek
  6. Orman suçlarını tanımlayabilmek ve takibini yapabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, Dr. Yusuf Güneş, Orman Suçları Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, 2003
[2] Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tolunay Ormancılık Hukuku (Ders Notu), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hukuk ve Hukukun Temel Kavramları, Sosyal yaşamdaki gereklilik ve sosyal yaşam kuralları. Hukukun değişik türleri. kanunların kaynakları ve orijinleri. yasal kurallar ve pratik uygulamaları. Hakların içerikleri. Yasa uygulamaları ve sonuçları. Hukukun bölümleri yargılama sistemi. Ormancılık Hukuku-6831 Sayılı Orman Kanunu, Ormancılık Hukukunun Kapsamı, Ormancılık Düzenlemelerinin Tarihçesi, Türkiye’de Anayasa-Ormancılık İlişkileri, Orman Niteliğinin Kaybedilmesi ve Kazanılması, Orman Suçları, Orman Suçları ve Cezalarına Yönelik Ormancılık Mevzuatı, Orman Ceza Hukukunun Kaynakları, Orman Suçlarının Takibi Usulü, Zilyetlik, Fiili Zilyetlik, Asli Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet Hakları, Sözleşmeler, Anayasa, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukukun toplumsal hayatı düzenleyici niteliği, önemi, Toplumsal düzen kuralları içindeki yeri, hukukun kaynakları
2.Hukukun dalları, orman hukukunun yeri ve önemi
3.Orman hukuku kavramı,kaynakları, diğer bilim dalları ile ilişkisi
4.Kamu malı kavramı, ormanın kamu malları arasındaki yeri
5.Orman tanımı ve kapsamı
6.Orman tanımı ve kapsamı
7.Ormanların mülkiyeti
8.Ormanların işletilmesi ve korunması
9.Ara sınav
10.Orman suçlarının tanımı ve takibi
11.Orman Suçları ve Cezaları
12.Orman Suçları ve Cezaları
13.Orman Suçları ve Cezaları
14.Orman alanlarından verilen izinler
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım13226
Toplam50