Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP104 Orman Botaniği 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'de doğal olarak yetişen orman ağaçlarını ve ormancılık için önemli egzotik ağaçları öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Gymnospermaeleri (Açık Tohumluları) ve Angiospermaeleri habitus, yaprak, kozalak, kabuk gibi doku ve organlarından tanıyabilir
  2. Orman ağaçlarının erkek ve dişi çiçeklerini, tozlaşma ve meyve tiplerini ayırt edebilir
  3. Ülkemizin özellikle doğal Orman ağaçlarını teşhis edebilir
  4. Orman oluşturan ağaç türlerini yayılış alanları ile birlikte bilebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ansin, R. 2001; Tohumlu Bitkiler, Gymnospermae (Açık Tohumlular) , K. T. Ü. Basımevi, No 122/15, Trabzon.Anşin, R. ve Özkan, Z. C. 2006; Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, K. T. Ü. Basımevi, Yay. No: 167/19, 3. Baskı, Trabzon, 450 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gymnospermae, Angiospermae ve arasındaki farklar, Gymnospermae, taksonlarının tanıtımı (Ginkgoceae, Pinaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, Taxaceae ve Cephalotaxaceae familyalarına ait Türkiye için önemli taksonlar, Biota, Cupressus, Juniperus, Arceuthos doğal taksonları), Angiospermae taksonlarının tanıtımı (Casuarinaceae, Salicaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae familyası, Ulmaceae, Moraceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Hamammelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Anacardiaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae, Cistaceae, Myrtaceae, Ericaceae, Oleaceae familyalarına ait Türkiye için önemli taksonlar).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Gymnospermaelerin genel özellikleri
2.Cycas ve Ginkgolar
3. Pinaceae, Pinus
4. Abies, Cedrus
5. Picea, Tsuga, Pseudotsuga,
6.Larix, Pseudolarix
7. Ulmaceae familyası, Ulmus, Celtis, Zelkova, Moraceae family, Morus, Maclura, Broussonetia, Ficus, Magnoliaceae family, Magnolia, Liriodendron
8. Ulmaceae familyası, Ulmus, Celtis, Zelkova, Moraceae family, Morus, Maclura, Broussonetia, Ficus, Magnoliaceae family, Magnolia, Liriodendron
9.Ara sınav
10. Lauraceae familyası, Laurus, Platanaceae familyası, Platanus, Hamamelidaceae family, Liquidambar, Tiliaceae family, Tilia
11. Cistaceae familyası, Cistus, Tamaricaceae familyası, Tamarix, Ericaceae family, Rhododendron, Arbutus, Erica, Calluna, Rosaceae family, Rosa, Sorbus, Laurocerasus
12. Salicaceae familyası, Salix, Populus
13. Juglandaceae familyası, Juglans, Pterocarya, Carya
14. Betulaceae familyası, Betula, Alnus, Carpinus, Ostrya, Corylus
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Toplam75