Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP106 Orman Ekolojisi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ekolojinin temel kavramlarını öğrenmesini, ekolojinin faaliyet alanlarını, organizmaların yayılışını etkileyen biyotik ve abiyotik faktörlerini, sucul ve karasal ekosistemlerde yaşam döngülerini, populasyon gelişimi ve populasyon büyüme tiplerini, kommünitede türler arası ilişkileri, kommünite yapısı ve kommünite biyoçeşitliliğini, ekosistemlerde enerji akışını öğrenmesi sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ekolojik kavramları öğrenebilme
  2. Populasyonun büyüklüğü ve dağılışları üzerine biyotik ve abiyotik faktörlerin rollerini anlayabilme.
  3. Sucul ve karasal biyomlardaki ekolojik döngüler ve çevre sağlığı arasında bağlantıyı kurabilme
  4. Ekoloji konularını güncel hayatta bazı sorunların çözümüne uyarlayabilme.
  5. Türlerarası etkileşimlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini anlayabilme.
  6. Ekosistemdeki madde döngüleri ve kirleticilerin yerküre üzerinde günümüzde ve gelecekteki etkilerini ilişkilendirebilme.
  7. Genel biyoloji, bitki fizyoljisi ve istatistik gibi farklı yaklaşımları ekoloji konuları ile ilişkilendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Irmak, A., 1966. Orman Ekolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 1187, Orman Fak. Yayın No: 104, Kutulmuş Matbaası, İstanbul
Çepel, N., 1978. Orman Ekolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 2479, Orman Fak. Yayın No: 257, Taş Matbaası, İstanbul
Kimmins, J.P., 1996, Forest Ecology, 2. edition, pp.596, New Jersey
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Orman ekolojisi, ekosistemi (yaşam ortamı) oluşturan etmenler, konum ögeleri, iklim, toprak, canlı etmenlerinin ilişkileri, madde dolaşımları, orman ekosistemlerinin verim güçleri, kestirilmesi, sınıflandırılması, haritalanması, yetişme ortamlarının iyileştirilmesi ve alınacak önlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Orman Ekolojisi Tanımı, Görevleri, Fizyografik Faktörler
2.Dünya Üzerindeki Büyük Hayat Zonları, Genel ve Özel Konum Öğeleri
3.Özel Konum Öğeleri: Yükselti, Eğim, Bakı, Arazi Şekli, Komşu Çevre,.. İklim Faktörü ve Elemanları
4.Güneş Radyasyonu (Güneş Işıması), Işık Şiddeti ve Etkileri, Işığın Diğer Faktörler Üzerindeki İlişkileri, Işık ve Bitki Gelişimi
5.Ağaç Türlerinin Işık İstekleri, Sıcaklık, Sıcaklık Üzerine Etkili Olan Faktörler, Sıcaklık-Büyüme İlişkileri, Orman Ağaçlarının Sıcaklık İstekleri
6.Orman Ağaçlarının Su İstekleri, Yağış Üzerine Etkili Olan Faktörler
7.Ormanların Yağış Oluşumu Üzerindeki Etkisi, Ormanların Rüzgarlar Üzerindeki Etkisi
8.Edafik Faktör Olarak Toprk, Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
9.Arasınav
10.Orman Ekosistemlerinin ve Bitkilerin Su Bilançosu, Kuraklık, Su Açığı ve Bitki Gelişimi Arasındaki İlişkiler
11.Ekosistemdeki Su İlişkilerine Göre Bitkilerin Sınıflandırılması
12.Ödev teslimi, Orman Ekosistemlerinin Verim Güçleri, Verim Gücünün Tayin Edilmesi ve Sınıflandırılması
13.Orman Ekosistemlerinin Veriminin Tayininde Kullanılan Yöntemler
14.Orman Ekosistemlerinin Verim Güçlerinin Arttırılması İmkanları
15.Yetişme Ortamı Kavramı ve Bunu Etkileyen Faktörler, Orman Yetişme Ortamlarının Taksonomik Olarak Sınıflandırılması ve Haritalanması
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11717
Derse Katılım14342
Toplam75