Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP108 Mekanizasyon ve Transport Tekniği 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ormancılık çalışmalarında kullanılan ve kullanılacak olan teknolojik cihaz ve gelişmeleri öğretmek.Orman ürünleri üretimi ve transport operasyonlarının planlanması, yönetimi ve denetiminin etkenliği için yöntem, teknik, tesis ve araçlar konusunda temel ve uygulamalı bilgileri ve yöneylem tarzını öğrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yükleme makinelerini öğrenebilir
  2. Yük taşıma makinelerini öğrenebilir
  3. Hasat çalışmalarında kullanılan makineleri öğrenebilir
  4. Arazi tesviye çalışmalarında kullanılan makineleri öğrenebilir
  5. Orman ürünlerinin üretim ve transport sürecini açıklayabilir
  6. Kesme-bölmeden çıkarma-nakliye-yükleme/boşaltma-depolama tekniklerini kullanabilir
  7. Orman transport tesislerini açıklayabilir
  8. Bölmeden çıkarma tekniklerini kullanabilir
  9. Transport planlaması yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ormancılıkta Transport, Prod. Dr. H. Hulusi ACAR Ders NotuOrmancılıkta Mekanizasyon, Prod. Dr. H. Hulusi ACAR Ders Notu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ölçüm-yükleme-yük taşıma-hasat-arazi tesviye de kullanılan makineleri öğrenmek.Temel kavramlar ve tanımlar, Ormancılıkta transport ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, Orman transport tesisleri, Orman transport taşıtları, Ormancılıkta Üretim, Yükleme ve boşaltma teknikleri, Ormancılıkta uzak nakliyat teknikleri, Ormancılıkta depolar ve depolama teknikleri, Odun dışı orman ürünlerinin transportu, Ormancılıkta Transport Planları, Ormancılıkta operasyonel planlama, Orman transportunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Kullanımı ve Lojistik Planlama, Çevresel zararların azaltılmasına yönelik önlemler, Bir arazi-alan çalışması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Yüklemede kullanılan araçlar.
2. Yük taşımada kullanılan araçlar.
3. Hasat aşamasında kullanılan araçlar.
4. Arazi tesviyesinde kullanılan araçlar.
5. Temel kavramlar ve tanımlar; Ormancılıkta transport ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
6. Orman yol ağları
7. Orman Hava Hatları ve diğer transport tesisleri
8. Nakliye Araçları: Traktörler ve Kamyonlar
9.Ara sınav
10. Bölmeden çıkarma teknikleri ve Üretim metotları
11. Yükleme ve boşaltma teknikleri
12. Uzak nakliyat teknikleri, Depolar ve depolama teknikleri
13. Orman ürünleri tansportunun planlaması ve operasyonel planlar
14. Üretim (ve transport) sistemlerinde ekonomiklik ve etkenlik analizi
15.Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11919
Final Sınavı13030
Derse Katılım14228
Toplam77