Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP110 İstatistik 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin verileri toplama, verileri serilere dönüştürme ve serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplama, olasılıkları hesaplama, rastsal değişkenlerle analiz yapma, örnekleme yapma, test türlerini uygulama, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etme ve indeks hesaplamaları konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel istatistiksel kavramları tanımlayabilir ve açıklayabilir
  2. Verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanabilir
  3. Bağımsız veri gruplarını istatistiksel olarak karşılaştırabilir
  4. Tek değişkenli parametrik ve parametrik olmayan testleri uygulayabilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
  5. Gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle edebilir ve çözüp yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanının ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek ve serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplama işlemleri, olasılıkları hesaplamak, rastsal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, test türlerini uygulamak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve indeks hesaplamaları yapmak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Verileri toplamak.
2. Verileri serilere dönüştürmek.
3. Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak.
4. Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak.
5. Olasılıkları hesaplamak.
6. Olasılıkları hesaplamak.
7. Rastsal değişkenlerle analiz yapmak.
8. Örnekleme yapmak.
9.Ara sınav
10. Test türlerini uygulamak.
11. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
12. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
13. İndeks hesaplamaları yapmak.
14. İndeks hesaplamaları yapmak.
15.Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50