Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP201 Ormancılık Yönetim Bilgisi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin orman kaynaklarının yönetimi konusunda yeterli bilgi düzeyine erişmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Ormancılıkta yönetimin gereği ve önemini anlamış olmak
  2. Orman kaynaklarının çağa en uygun metotlarla nasıl yönetilebileceğini öğrenmiş olmak
  3. Orman kaynaklarının yönetiminde planlama, örgütleme ve yürütmeye katkıda bulunabilir seviyede bilgi birikimine sahip olmak
  4. Ormanların işletilmesi ve korunmasıyla ilişkili sorunlara yönetimsel çözümler sunabilme potansiyeline sahip olmak
  5. Ormancılıkta yönetimin tarihsel gelişimini biliyor ve modernizasyon yollarını sorgulayabilir olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özdönmez, M., Akesen, A., Ekizoğlu, A. 1998. Ormancılık Yönetim Bilgisi. İÜ Orman Fakültesi Yayın No:457.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Denetim, Ormancılıkta yönetimin gereği ve önemi, Orman kaynakları yönetimi, Genel kavramlar, Yönetim kavramının gelişimi ve işlevleri, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdüm sorunları, Ormancılıkta yönetimin tarihi gelişimi, Ormancılıkta denetim, Hizmet içi eğitim, Ormancılık etkinlikleri ve yönetimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetimin genel esasları, niteliği, tarihsel gelişimi.
2.Yönetimin planlama işlevi.
3.Yönetimin örgütleme işlevi.
4.Yönetimin yürütme işlevi.
5.Yönetimin denetleme işlevi.
6.Stratejik Yönetim, tanıtım, yönetim, özellikleri.
7.Kamu yönetimi, Kamu yönetiminin niteliği ve personeli.
8.Ormancılık yönetimi, özellikleri, gereği ve önemi.
9.Arasınav
10.Ormancılıkta planlama ve politikalar, ormancılıkta plan çeşitleri.
11.Ormancılıkta örgütleme ve örgüt yapısı.
12.Türkiye'de ormancılık örgütünün tanıtımı.
13.Ormancılıkta üretim etkinlikleri ve yönetimi.
14.Ormancılık koruma etkinlikleri ve yönetimi: Orman kadastrosu, orman köylülerinin kalkındırılması, orman suçları.
15.Ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde yönetim ve diğer ormancılık etkinlikleri ve yönetimi.
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12525
Bütünleme Sınavı11616
Derse Katılım13339
Toplam100