Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP207 Milli Parklar ve Doğa Turizmi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Turizmle ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, doğa turizminin esasları ve konuyla ilgili uygulamalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, turizmle ilgili temel kavramlar öğrenir
  2. Turizmin çeşitleri ve özelliklerini öğrenir
  3. Turizmin çevre ve ormanlar üzerindeki etkilerini kavrar
  4. Yaban hayatına yönelik insan kullanımlarını kavrar
  5. Yaban hayatı-turizm ilişkilerini kavrar
  6. Korunan alan-turizm ilişkilerini kavrar
  7. Doğa turizmi ve ekoturizmin temel özellikleri ve esaslarını öğrenir
  8. Av turizmi ve etkilerini öğrenir
  9. Türkiye'de doğa ve av turizmi uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KUVAN, Y. 2010. Doğa ve Av Turizmi Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tanımı, ilkeleri, uygun alanların belirlenmesi ve kriterleri, milli parklarda ve diğer alanlarda doğa turizmi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Turizmle ilgili temel kavramlar
2.Turizmin çeşitleri ve özellikleri
3.Turizmin çevre ve ormanlar üzerindeki etkileri
4.Turizmde güncel eğilimler ve yeni yaklaşımlar
5.Yaban hayatına yönelik insan kullanımları
6.Yaban hayatı turizmi
7.Yaban hayatı turizmine yönelik uygulamalar
8.Ders tekrarı ve ara sınav
9.Korunan alan-turizm ilişkileri
10.Doğa turizmi ve ekoturizmin temel özellikleri
11.Av turizmi ve etkileri
12.Türkiye'de doğa ve av turizmi uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar
13.Türkiye'de doğa ve av turizmi uygulamaları -1-
14.Türkiye'de doğa ve av turizmi uygulamaları -2-
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11919
Final Sınavı13030
Derse Katılım13226
Toplam75