Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP206 Orman Hasılat Bilgisi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tek ağaç ve meşceredeki temel büyüme yasaları ile büyüme ve artım üzerinde etkili olan faktörlerin ölçüm tekniklerinin kavranılmasını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
  1. Artım ve büyüme kavramlarını tanımlayıp sınıflandırabilirler
  2. Meşcere elamanlarına büyüme öğeleri gözüyle bakabilip meşcere yapısını anlayabilirler
  3. Meşcere verim gücünü belirleyebilir ve sınıflandırabilirler
  4. Eşityaşlı ve değişikyaşlı kuruluşların verim güçlerinin belirlenmesindeki farklılığın farkına varabilecekler
  5. Tek ağaç ve meşcere bazındaki büyümeyi görsel olarak basitçe modelleyebilecekler
  6. Orman ekosistem biyokütlesini tanımlayabilir, açıklayabilir, ölçebilir ve en uygun tahmin yöntemini geliştirebilir
  7. Ormanlardan optimal şekilde yararlanmayı sağlayacak veri tabanını oluşturabilirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Günel, A.1981; Orman Hasılat Bilgisi,İ.Ü. Yayınları, No 3125, İstanbul
Kalıpsız, A. 1988; Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü. Yayınları, No 3516, İstanbul
Fırat, F. 1972; Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü. Yayınları, No 1642, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ormancılıkta hasılat bilgisinin tanımı ve önemi, büyüme ve artım kavramları, meşcere sıklığı ve sıklık ölçütleri, yetişme ortamı verim gücünün belirlenmesinde kullanılan yöntemler, biyomas kavramı ve tahmin yöntemleri, tek ağaçlarda büyüme ve büyümeyi etkileyen faktörler, gövde analizi, meşcerede büyüme ve meşcere büyümesini etkileyen faktörler, orman üretiminin tahmin edilmesinde uygulanan yöntemler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Artım ve Büyüme Kavramları, Artımın sınıflandırılması
2.Meşcere sıklığı, ölçütleri ve ölçülebilirliği
3.Reineke (1933)Meşcere Sıklık Endeksi
4.Curtis ve diğ. (1981), Chisman ve Schumacher (1940) ve Drew ve Flewelling (1977)Meşcere Sıklık Endeksleri
5.Yetişme Ortamı Kavramı, Yetişme Ortamı Verim Gücü Kavramı, Meşcere Verim Belirleme yöntemleri
6.Eşityaşlı Kuruluşların Verim Gücünün Belirlenmesi, Anamorfik Yöntem
7.Tek Ağaçlarda Artım ve Büyümenin Belirlenmesi (Gövde Analizi Uygulaması)
8.Gövde Analizi
9.Arasınav
10.Polimorfik Yöntem, Kombine Yöntem,Değişikyaşlı Kuruluşların Verim Gücünün Belirlenmesi, Flury'nin Çap sınıfları yöntemi, Mittscherlich'in Çap-Çap artımına dayanan yöntem, Baskıdan sonraki yaş-boy İlişkisine Dayanan Yöntem
11.Meşcerede artım ve büyümenin doğal kanunları
12.Normal Hasılat tablosunun düzenlenmesi
13.Normal Hasılat tablosunun düzenlenmesi
14.Tek aağaç ve Meşcerede Biyokütle Tahmini
15.Eksiklerin tamamlanması
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12626
Final Sınavı13535
Derse Katılım13339
Toplam100