Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP208 Orman Bakımı ve Koruma 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ormanlarda yapılan silvikültürel bakım uygulamaları hakkında bilgi vermek. Öğrencilerin orman ekosistemlerine etki eden bozucu etkenler ve bu etkenlere karşı alınacak önlemler ve mücadele yöntemleri hakkında yeterli seviyede donanmış olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
 1. Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlamak
 2. Orman bakımının tanımını yapabilir
 3. Bakıma yönelik silvikültürel müdaheleler konusunda karar verebilir ve uygulamaya geçebilir
 4. Orman bakım tedbirlerinin her birinin amacını kavramış olmak
 5. Orman bakımı müdahalelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlamak
 6. Orman korumanın anlam ve önemini kavramış olmak
 7. Ormanları tehdit eden zararlıları ve oluşum süreçlerini tanıyabilme ve irdeleyebilme kabiliyeti kazanmış olmak
 8. Yangın ekolojisi ve yangınlarla savaş konusunda yeterli bilgiyle donanmış olmak
 9. Orman yangınının sebeplerini ve seyrine etki eden unsurları ortaya koyarak eyleme geçebilme becerisi
 10. Otlatma, açmacılık, kaçakçılık, ortam kirlenmesi, orman sınırlarının ihlali, avcılık ve toplayıcılık gibi diğer insan kaynaklı zararları sosyo-ekolojik olarak değerlendirebilme ve çözüm üretebilme yetisine erişmiş olmak
 11. Abiyotik zararlıları tespit edebilme ve bunlarla ekolojik yaklaşımlarla mücadele edebilme yetisi
 12. İstilacı bitki ve hayvan türlerini tanıyarak orman ekosistemi üzerindeki etki potansiyellerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Genç, M. 2007. Orman Bakımı. SDÜ Yayın No: 14
[2] Odabaşı, T., Çalışkan A., ve Bozkuş F., 2004. Orman Bakımı. İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 474
[3] Prof. Dr. Hasan Çanakçıoğlu Orman Koruma İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 41.1, İstanbul, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Orman Bakımı (Genel bilgiler, bakım tedbirleri, gençlik ve sıklık bakımı önlemleri) , Orman bakımı (Aralama çalışmaları) , Orman bakımı (Önemli ağaç türlerindeki bakım çalışmaları) , Baltalık ve korulu baltalıklarda bakım çalışmaları, Silvikültür tekniği planlarının hazırlanması. Orman korumanın tanımı ve tarihçesi, Ormanlarda zarar veren etmenler, Orman yangınları, Yangın davranışı, Yangın istatistikleri, Yangınları önleme ve mücadele yöntemleri, Yangın ekolojisi, Otlatma zararları, Yemlik yaprak yararlanması, Açmacılık, Kaçakçılık, Hayvanların ve bitkilerin yaptıkları zararlar, Abiyotik zararlar, Gaz zararları, Kumullar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Orman Yetişme ortamı Faktörleri
2.Orman işletme biçimleri
3.Doğal Gençleştirme Yöntemleri
4.Aynı yaşlı saf ormanların gençleştirilmesi
5.Aynı yaşlı karışık ormanların gençleştirilmesi
6.Meşcere Gelişme Çağları
7.Orman Bakım Yöntemleri
8.Giriş, Orman korumanın görevleri
9.Arasınav
10.Ormanda tehlike yaratan unsurların genel tanıtımı
11.Orman yangınları, yangın ekolojisi ve yaban hayatı üzerindeki etkileri.
12.Orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler
13.Orman yangınlarıyla savaş yöntemleri
14.Abiyotik orman zararlıları
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı12020
Derse Katılım13339
Toplam75