Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP210 Orman Entomolojisi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Eğitime başlayan öğrencilerin ilk yılında Orman entomolojisi ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Orman entomolojisi ile ilgili önemli teknik terimleri öğrenebilme
  2. Böceklerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini kavrayabilme
  3. Araziden böcek toplanmasını ve preperasyonunu öğrenebilme
  4. Türkiye ormanlarında yaşayan zararlı böcekleri tanıyabilme
  5. Böceklerle mücadelenin prensiplerini kavrayabilme
  6. Orman zararlıların tanınması ve bunlarla yapılacak mücadeleyi bilebilme
  7. Orman ağaçlarında görülen hastalıkları teşhis edebilme
  8. Hasta ağaçlara uygulanacak tedbirleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Orman Entomolojisi (Zararlı ve Yararlı Böcekler)
Hasan Çanakçıoğlu, Torul Mol, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Böceklerin Dış Yapısı (Morfolojisi), Böceklerin İç Organlarının Yapısı ve İşleyişi (Anatomi ve Fiz-yoloji), Böceklerde Çoğalma ve Gelişme, Böcek Ekolojisi, Abiyotik, Besin ve Beslenme, Konukcu–Dayanıklılık ve Biyotik Faktörler, Böcek Epidemiyolojisi, Zararlı Böceklerde Savaş, Doğal, Yasal Fiziksel, Kültürel, Biyolojik, Kimyasal, Tüm (İntegre) ve Bio-Teknik Savaş Yöntemleri, Böceklerin Toplanma Preparasyon ve Saklanması, Böceklerin Sınıflandırılması, Türkiye Ormanlarının Zararlı Böcekleri ve Sistematiği, Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler, Yapraklarda, Tomurcuk, Sürgün ve İnce Dallarda Tohum ve Kozalaklarda, Kabuk ve Kambiyomda, Köklerde Zarar Yapan Böcekler, Türkiye Ormanlarının Faydalı Böcekleri (Asalak ve Yırtıcılar), İnsan Sağlığına Zararlı Böcek Türleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Orman Entomolojisinin tanımı ve kapsamı
2.Böcek Morfolojisi, Anatomisi ve Fizyolojisi
3.Böceklerde üreme ve gelişme
4.Böceklere karşı alınabilecek koruyucu önlemler
5.Zararlı Böceklerle Savaş Yöntemleri, Böceklerin Toplanma, Preparasyon ve Saklanması
6.Savaş yöntemleri
7.Böceklerin zarar tiplerine göre sınıflandırılması
8.Yapraklarda Zarar Yapan Böcekler
9.Arasınav
10.Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler
11.Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler
12.Özsu emen böcekler
13.Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler
14.Odunda ve köklerde zarar yapan böcekler
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12929
Derse Katılım13226
Toplam75