Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP214 Silvikültür Tekniği 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin gençleştirme ve uygulama yöntemleri hakkında genel bilgileri elde etmelerini, orman işletme şekilleri ve çeşitlerini anlayabilmelerini ve bilgilerini kullanarak farklı ağaç türlerinde uygulanabilecek gençleştirme çalışmaları ile ilgili yorum yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Öğrenme Çıktıları
  1. gençleştirme ve gençleştirme yöntemleri ile ilgili genel ve teknik bilgileri özetleyebilecektir
  2. orman işletme şekillerini ve çeşitlerini tanımlayabilecektir
  3. değişik gençleştirme yöntemlerinin uygulanışını kıyaslayabileceklerdir
  4. ekolojik faktörlere ve ağaç türlerinin silvikültürel özelliklerine bağlı olarak gençleştirme çalışmalarını değerlendirebileceklerdir
  5. Türkiyedeki doğal ve yabancı ağaç türlerinin silvikültürel planlarını hazırlayabileceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirci, A., 2005, Silvkültürün Tekniği, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon.
Genç, M., 2004: Silvikültür Tekniği. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 46, Isparta, 357 sh
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, meşcere gelişimi ve değişimi, gençleştirme (Doğal ve yapay gençleştirme) gençleştirme çeşitleri, Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri-seçme ve maktalı işletmeler), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri), Karışık ormanların gençleştirilmesi, Seçme işletmesi (Genel özellikleri, kesim tekniği), Baltalık Ormanları ve İşletme şekilleri, Silvikültür tekniği planlarının hazırlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Meşcere gelişimi ve değişimi
3.Gençleştirme (Doğal ve yapay gençleştirme) gençleştirme çeşitleri
4.Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu)
5.Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu)
6.Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri)
7.Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri)
8.Arasınav
9.Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri(seçme ve maktalı işletmeler)
10.Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri
11.Karışık ormanların gençleştirilmesi
12.Türkiyedeki başlıca karışık meşcerelerde gençleştirme uygulamalarının değerlendirilmesi
13.Seçme işletmesi (Genel özellikleri, kesim tekniği)
14.Baltalık Ormanları ve İşletme şekilleri
15.Dönem sonu sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12323
Final Sınavı12525
Derse Katılım13452
Toplam100