Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP203 Havza ve Mera Amenajmanı 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Hidrolojik süreçleri, suyun elde edilebilirliğini ve miktarını, arazi kullanımı ve orman yönetimi uygulamalarının su kaynakları üzerindeki etkisini, ekosistemlerdeki problemleri çözmek için hidrolojik bilgi kaynaklarını öğrenmek. Mera yönetimiyle ilgili temel bilgi ve kavramları, mera yönetimi yöntem ve tekniklerini, çayır-mera vejetasyonu ve ekolojik yapısını öğrenmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Toprak, bitki ve su arasındaki dengeyi açıklayabilir.
  2. Havza yönetimini, temel süreçlerini, ölçüm tekniklerini ve kontrol yöntemlerini özetleyebilir.
  3. Havza yönetiminin amaçlarını ve ormancılık açısından önemini yorumlayabilir.
  4. Havzadaki hidrolojik ilişkiler ve hidrolojik süreçleri değerlendirebilir.
  5. Çayır-mera ekosistemlerini açıklayabilir.
  6. Mera yönetimi teknik ve yapılarını özetleyebilir.
  7. Mera ıslah yöntemlerini kullanabilir.
  8. Otlatma sistemlerini açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Avcıoğlu, R., 1983. Çayır-Mera Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. Özhan, S., 2004. Havza Amenajmanı, İ.Ü. Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı, İ.Ü. Rektörlük Yayın No. 4510, Orman Fakültesi Yayın No. 481, ISBM 975-404-739-1, İstanbul, 384 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Su toplama havzasında istenilen kalite ve miktarda su üretmek ve suyun verimini kontrol ederek araziyi en iyi şekilde işletmek ve kullanmak. Kuraklık ve kurak bölgelerin tanıtımı, Mera, Mera yönetimi, Türkiyede mera, hayvan varlığı ve dağılımı, Mera-hayvan ilişkisi, Mera toprağı-hayvan ilişkisi, yemler ve yem kaynakları, Mera vejetasyonu ve sınıflandırılması, Buğdaygiller ve Baklagiller, Mera ekolojisi, Bitki süksesyonları, Saha çalışması, Orman meraları ve otlatma, Aşırı otlatma, Otlatma kapasitesi, Mera vejetasyonu ölçüm yöntemleri, Otlatma sistemleri, Mera ıslahı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Havza ve havza yönetimi kavramları havza ve havza yönetimi kavramlarının su üretimiyle ilişkisi Suyun elde edilebilirliği durumu ve su üretiminin önemi.
2.Havza yönetiminin amaçları Türkiye koşullarında. Havza Yönetimi ve Türkiye için önemi Havza yönetiminin ormancılık açısından önemi.
3.Havza yönetimi bakımından toprak fiziği ve toprak fiziğinin havza yönetimindeki yeri Toprağın dinamik özellikleri.
4.Havza yönetimi bakımından toprak fiziği ve toprak fiziğinin havza yönetimindeki yeri Toprağın dinamik özellikleri.
5.Yağış havzasında hidrolojik ilişkiler Hidrolojinin havza yönetimindeki yeri Hidrolojik devre ve süreçleri.
6.Dere akımı ve akım hidrografı Akımı besleyen kaynaklar, akımın oluşumu Akış hidrograflarının analizi Bir yağış havzasındaki su kayıpları ve bu kayıpların ölçülmesi Bir arazi profilinde dere, taban suyu ve bitki örtüsü durumu.
7.Havza amenajmanında planlamanın esasları Havza amenajmanında araştırma konuları ve araştırma yöntemler.
8.Kuraklık ve Kurak Bölgeler.
9.Arasınav
10.Orman Meraları ve Ormanda Otlatma.
11.Mera Ekolojisi.
12.Otlatma Zamanı ve Olgunluğu.
13.Otlatma Kapasitesi.
14.Mera Durumu ve Islahı.
15.Mera Vejetasyonu Ölçme Yöntemleri.
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12222
Final Sınavı12727
Derse Katılım13226
Toplam75