Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP205 Silvikültürün Temel Esasları 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ders öğrencilerin silvikültür hakkında genel bilgileri edinmelerini, meşcere özelliklerini, önemli yetişme ortamı özelliklerinin ağaç ve orman üzerine olan etkilerini, orman tiplerini ve dünya üzerindeki yayılışlarını anlamalarını, bilgilerini kullanarak Türkiye deki doğal ve egzotik ağaç türlerinin ve orman yapılarının coğrafi bölgelere göre değişimlerini ortaya koyabilmelerini amaç edinmiştir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Öğrenme Çıktıları
  1. silvikültür kavramını özetleyebilecektir
  2. meşcere parametrelerini tanımlayabileceklerdir
  3. yetişme ortamı faktörleri ile ağaç türü yayılışlarını karşılaştırabileceklerdir
  4. ekolojik bölgelere gore orman tiplerini değerlendirebileceklerdir
  5. Türkiye deki doğal ve egzotik ağaç türlerinin silvikültürel özelliklerini sunabileceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saatçioğlu, F. , 1976, Silvikültür-I (Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri), İÜ Orman Fakültesi, İstanbul.
Demirci, A., 2006, Silvkültürün Temel İlkeleri, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ormanın tanımı, ormanda yaşam ortaklığı, ormancılıkta mekanik ve organik görüşler, Silvikültürün tanımı, amacı ve esasları, diğer ormancılık bilimleri ile ilişkisi, ormanda yöresellik ve süreklilik, Meşcere kavramı, meşcere yapı analizi, meşcere işletme türleri (Koru, Baltalık ve Korulu baltalık) , Meşcerede tabakalılık ve kapalılık, kapalılık şekilleri ve dereceleri, önemi ve etkileri, Meşcerede sıklık ve karışım, karışımın çeşitleri, karışımın ağaç türleri, karışım oranı, şekli ve sürekliliği, Türkiye Ormanlarında ağaç türü karışımları, Meşcerede yaş, meşceredeki yapısal gelişim ve değişim, meşcerede büyüme hızı ve biyolojik çeşitlilik, Önemli Yetişme ortamı faktörlerinin ağaç ve orman oluşumu üzerine etkileri, Dünya üzerinde orman şekilleri, Orman çeşitleri, Orman zonları ve ormanın doğal sınırları, orman ağaçlarının önemli bazı özellikleri, Türkiye silvikültüründe asli ağaç türleri ve silvikültürel özellikleri, Türkiye silvikültüründe diğer ağaç türleri ve silvikültürel özellikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ormanın tanımı, ormanda yaşam ortaklığı, ormancılıkta mekanik ve organik görüşler
2.Silvikültürün tanımı, amacı ve esasları, diğer ormancılık bilimleri ile ilişkisi, ormanda yöresellik ve süreklilik
3.Meşcere kavramı, meşcere yapı analizi, meşcere işletme türleri (Koru, Baltalık ve Korulu baltalık)
4.Meşcerede tabakalılık ve kapalılık, kapalılık şekilleri ve dereceleri, önemi ve etkileri
5.Meşcerede sıklık ve karışım, karışımın çeşitleri, karışımın ağaç türleri, karışım oranı, şekli ve sürekliliği, Türkiye Ormanlarında ağaç türü karışımları
6.Meşcerede yaş, meşceredeki yapısal gelişim ve değişim, meşcerede büyüme hızı ve biyolojik çeşitlilik
7.Önemli Yetişme ortamı faktörlerinin ağaç ve orman oluşumu üzerine etkileri
8.Dünya üzerinde orman şekilleri
9.Arasınav
10.Orman çeşitleri
11.Orman zonları ve ormanın doğal sınırları,
12.Orman ağaçlarının önemli bazı özellikleri
13.Türkiye silvikültüründe asli ağaç türleri ve silvikültürel özellikleri
14.Türkiye silvikültüründe asli ağaç türleri ve silvikültürel özellikleri
15.Dönem sonu sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Toplam100