Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP209 Dendrometri 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yuvarlak odun, tek ağaç ve meşcere ölçümüne ilişkin tüm yöntemlerin hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kavranılmasını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
  1. dendrometrinin amacını, önemini ve temel kavramlarını açıklayabilir ve tanımlayabilir
  2. göğüs çapı, yaş, boy, hacim, kabuk kalınlığı, tepe alanı ve tepe yüksekliği gibi ağaç özelliklerini ölçebilir
  3. odun çeşitlerini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir
  4. ormanların ölçümünde kullanılan tüm aletleri tanıyabilir ve kullanabilir
  5. regresyon analizi yaparak ağaç hacim denklemi geliştirebilir ve ağaçların dikili hacimlerini tahmin edebilir
  6. gövde profili denklemlerinin nasıl geliştirildiğini bilir ve kullanabilir
  7. yaş, orta çap, orta boy, göğüs yüzeyi, üst boy, hacim, hacim artımı ve ağaç sayısı gibi meşcere parametrelerini hesaplayabilir rini ölçebilir
  8. odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanterinin biribirinden farklı olduğunun bilincine varır ve odun üretimi amaçlı orman envanter ölçümü yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fırat, F. 1973; Dendrometri, İ.Ü. Yayınları, No 1890, İstanbul
Kalıpsız, A. 1984.; Dendrometri, İ.Ü.Yayınları, No 1800, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dendrometrinin tanımı ve önemi, hata çeşitleri ve giderilmesi olanakları, odun çeşitleri, standartları ve hacimlendirilmesi, orman ölçümünde kullanılan aletler, gövde hacminin tayini, kök, dal ve kabuk hacminin belirlenmesi, bir ağaçta yaş, artım ve büyümenin ölçülmesi, gövde çapı fonksiyonları, çap dağılımları, meşcere ölçümü, odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanteri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dendrometriye giriş
2.Odunların Ölçümü (Odun Çeşitleri ve Özellikleri, Yuvarlak Odunların hacimlendirilmesi)
3.Yakacak Odunların Ölçülmesi
4.Bir Ağacın Ölçümü (Ağaç yaşının ölçümü, Çap ve Kesit yüzeyinin ölçümü, ağaç boyunun ölçümü)
5.Bir Ağacın Ölçümü (Tepe boyutlarının ölçümü, Yaprak ve kabuk miktarının ölçümü)
6.Bir Ağacın Hacminin Ölçümü
7.Orman ölçümünde kullanılan aletlerin tanıtımı ile tek ağaç ölçümü uygulaması
8.Meşcere Ölçümü (Meşcere yaşı, Meşcere orta çapı, Çap dağılımları)
9. Arasınav
10.Meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi ve hektardaki ağaç sayısının ölçümü
11.Meşcere hacminin ölçümü (Hacim tabloları yardımıyla meşcere hacminin ölçümü)
12.Meşcere Hacminin ölçümü (Açısayım Yöntemi)
13.Meşcere Hacminin ölçümü (Altı Ağaç Yöntemi)ve Meşcere Hacim Artımının Ölçümü
14.Orman Envanteri
15.Dönem sonu sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Bütünleme Sınavı11818
Derse Katılım14342
Toplam100