Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İSG109 Genel Kimya 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kimya maddenin iç yapısını, yapısal özelliklerini, maddelerin birbirleri ile olan ilişkilerini, sebep ve sonuçları ile birlikte inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ders öğrencilerin öğrenimleri boyunca görecekleri çeşitli kimya derslerinin ilkidir. Bu bağlamda genel kimya kavramlarının, kimyanın yaşantımızdaki öneminin ve diğer bilim alanları ile ilişkilerinin bu ilk derslerde öğrenciye kazandırılması bu dersin amacı kapsamındadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cihan YAYLACI
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel kimyasal kavramları ve atom yapısını ve kuramlarını açıklar,
  2. Maddenin yapısı ve hallerine ait özellikleri ve davranışları tanımlar,
  3. Mesleği ile ilgili kimyasal hesaplamaları matematiksel metotları kullanarak çözer,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring (Çeviri Editörleri: T.Uyar ve S.Aksoy), (2002), Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Palme Yayıncılık, Ankara. -R.Chang, (Çeviri Editörleri: A.B. Soydan ve A.Z. Aroğuz), (2000), Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul. -C.E. Mortimer (Çeviri Editörü: T. Altınata), (1997), Modern Üniversite Kimyası I, Çağlayan Basımevi, İstanbul. -Genel Kimya I, F.Gülay Kırbaşlar, Ders Notları, 2009, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi. Kimyanın tarihsel gelişimine bakış. Madde ve maddenin özellikleri. Maddeyi oluşturan tanecikler atomlar, atomun yapısı. Atom kuramları ve modern atom teorisi. Kimyasal bileşikler, organik ve anorganik bileşikler ve adlandırılmaları, element, molekül, bileşik, iyon, kimyasal formül ve mol kavramları. Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal tepkimeler, kimyasal eşitlikler, önemli kimya yasaları. Sulu çözelti tepkimeleri, derişim ve derişim çeşitleri. Gazlar: İdeal gazlar ve ideal olmayan gazlar, temel gaz yasaları. Kimyasal bağlar, bağ kuramları. Molekül geometrisi Vsepr kuramı. Lewis kuramı, Molekül orbital kuramı, Değerlik bağ kuramı anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel Kimya Dersine Giriş
2.Atom Yapısı ve Özellikleri
3.Kimyasal Bağlar
4.Bileşiklerin Tanımı ve Adlandırılması
5.Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar
6.Gazlar
7.Sıvılar
8.Arasınav
9.Katılar
10.Karışımlar
11.Kimyasal Kinetik
12.Asitler ve Bazlar
13.Kimyasal Denge
14.Kimyasal Termodinamik
15.Organik Kimya
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14798
Problem Çözümü12224
Toplam125