Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İSG104 Fizik 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel fiziğin mekanik dalının temel kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde öğretmek. Bunların gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak ve daha sonra görecegi derslere temel oluşturmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cihan YAYLACI
Öğrenme Çıktıları
  1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur
  3. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fen ve Mühendislik İçin Fizik1, Serway-Beichner, Çeviri Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fizik ve Ölçme, Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları; Maddenin Yapı Taşları; Boyut Analizi ve Birim Çevirme; Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar , Vektörler, Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler; Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler; İki Vektörün Skaler Çarpımı, Vektörel Çarpım
2.Bir Boyutta Hareket, Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları; Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
3.İki Boyutta Hareket, Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri, Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket; Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket; Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
4.Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı; Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler,Kütle; Newton'un İkinci Yasası; Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık; Newton'un Üçüncü Yasası; Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları; Sürtünme Kuvvetleri
5.Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması; Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
6.İş ve Kinetik Enerji, Sabit Kuvvetin Yaptığı İş, Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç
7.Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Potansiyel Enerji, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler; Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji; Mekanik Enerjinin Korunumu; Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
8.Ara Sınav
9.Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı, Genelde Enerjinin Korunumu
10.Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Doğrusal Momentum ve Korunumu, İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar; Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
11.İki Boyutlu Çarpışmalar; Kütle Merkezi; Parçacıklar Sisteminin Hareketi
12.Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme, Dönme Kinematiği, Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Açısal ve Doğrusal Nicelikler, Dönme Enerjisi, Eylemsizlik Momentinin Hesabı, Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
13.Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi, Tork, Bir Parçacığın Açısal Momentumu, Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu, Açısal Momentumun Korunumu
14.Statik Denge ve Esneklik, Denge Şartları; Ağırlık Merkezi, Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler, Katıların Esneklik Özellikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Problem Çözümü31545
Tartışma31030
Bireysel Çalışma10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Toplam150