Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İSG209 Sosyal Güvenlik 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bireysel ve toplu iş mevzuatı ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Çalışanların iş yaşamındaki ve hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olur.
  2. Çalışanlarla ilgili yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlar.
  3. İşçi-işveren ilişkileri ve örgütlenme hakkında bilgi sahibi olunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Sosyal Güvenlik Kavramı,Gelişimi ve Kapsamı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş Kanununun Kapsamı ve İş Sözleşmesi
2.İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Çalışma ve Dinlenme Süreleri
3.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
4.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
5.İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi ve İbraname
6.Toplu İş Hukuku
7.Sosyal Güvenlik Kavramı, Gelişimi ve Kapsamı
8.Arasınav
9.İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler ve Prim Belgesi
10.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
11.Hastalık ve Analık Sigortası
12.Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
13.İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortaları
14.Hizmet Borçlanması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10220
Problem Çözümü10220
Tartışma10330
Toplam74