Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerleri öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması 2. Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda iki büyük inkılâp, Cumhuriyet yönetiminin kurulması ve halifeliğin kaldırılması 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn dönemi; Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü, Çok partili hayata geçme denemesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması; Menemen Olayı 4. Türk Hukuk İnkılâbı; eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. 5. İktisadi inkılâp, sağlık alanında yapılan inkılâplar 6. Sosyal alanda yapılan İnkılaplar, Tarikat, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Milletlerarası takvim, saat, rakam ve ölçüler; Atatürk’ün büyük Nutuk’u okuması. Soyadı Kanunu; 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası 8. Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik İlkesi 9. Ara sınav 10. Halkçılık ve Laiklik İlkesi 11. Devletçilik ve İnkılâpçılık İlkesi 12. Din ve Laiklik 13. Atatürk ideolojisine giriş; Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik 14. Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik genel bir değerlendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1. Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması
2.2. Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda iki büyük inkılâp, Cumhuriyet yönetiminin kurulması ve halifeliğin kaldırılması
3.3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn dönemi; Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü, Çok partili hayata geçme denemesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması; Menemen Olayı
4.4. Türk Hukuk İnkılâbı; eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar.
5.5. İktisadi inkılâp, sağlık alanında yapılan inkılâplar
6.6. Sosyal alanda yapılan İnkılaplar, Tarikat, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Milletlerarası takvim, saat, rakam ve ölçüler; Atatürk’ün büyük Nutuk’u okuması. Soyadı Kanunu;
7.7. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası
8.8. Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik İlkesi
9.9. Ara sınav
10.10. Halkçılık ve Laiklik İlkesi
11.11. Devletçilik ve İnkılâpçılık İlkesi
12.12. Din ve Laiklik
13.13. Atatürk ideolojisine giriş; Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik
14.14. Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik genel bir değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0