Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKP107 Entomoloji 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitkisel üretimde böceklerden kaynaklanan sorunları hızlı ve doğru teşhis edebilme ve uygun çözümleri getirebilme bilgi ve becerilerini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Aydınlı
Öğrenme Çıktıları
  1. Böceklerin hayvanlar alemindeki yerini, zararlı böceklerin meydana getirdiği ürün kayıplarını ve yararlı böceklerin oynadığı rolü bilebilme
  2. Böceklerin genel morfolojik özelliklerini, üremelerini ve gelişmelerini bilebilme
  3. Böceklerin çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilebilme
  4. Böceklerle mücadelede kullanılabilecek yöntemleri bilir, uygulayabilir ve üreticilere aktarabilme
  5. Yörenin ve ülkenin entomolojik sorunlarını hızlı ve doğru teşhis edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kansu, A., 1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, Ankara. 425 s.
Yıldırım, E., 2007. Genel Entomoloji. 2. Baskı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 234, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 218 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Böcek morfolojisi, sistematiği, biyolojisi ve zirai mücadele yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları
2.Böceklerin ekonomik önemi
3.Böceklerin vücut duvarı
4.Baş ve uzantıları
5.Thorax, Abdomen ve uzantıları
6.Kas, sindirim ve boşaltım sistemleri
7.Dolaşım, solunum, ve üreme sistemleri
8.Sinir sistemi ve duygu organları
9.Arasınav
10.Böceklerin üreme şekilleri
11.Böceklerde gelişme
12.Böcek ökolojisi
13.Böcekler ile savaşım
14.Böceklerin sınıflandırılması
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama7321
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Toplam150