Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKP109 Fitopatoloji 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık kavramının öğrenilmesi, hastalığa neden olan tüm canlı ve cansız etmenlerin öğrenilmesi, hastalığın teşhisi konusunda bilgi sahibi olunup , uygulamayla beraber hastalığı tanıma yöntemlerinin geliştirilmesi, patojenlerin makroskobik ve mikroskobik incelemeleri, bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalara karşı genel savaşım yöntemlerinin öğretilmesi ve ana yöntemler hususunda karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Eda BUDAK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1) Fitopatolojiye giriş ve tarihçesi 2) Patojenlerin ekonomik önemi 3) Biyotik ve abiyotik hastalık yöntemleri 4) Hastalık gelişiminde mikrobiyal maddeler 5) Hastalıklı bitkideki biyokimyasal ve fizyolojik değişimler 6) bitkideki yapısal ve biyokimyasal dayanıklılık 7) Biyotik hastalık etmenleri, 8) funguslar 9) bakteriler 10) virüsler ve viroidler 11) arasınav 12) simptomatoloji 13) epidemiyoloji 14) hijyen ve terapi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fitopatolojiye giriş ve tarihçesi
2.Patojenlerin ekonomik önemi
3.Biyotik ve Abiyotik hastalık etmenleri
4.Hastalık gelişiminde mikrobiyal maddeler
5.Hastalıklı bitkideki biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler
6.Bitkideki yapısal ve biyokimyasal dayanıklılık
7.Biyotik hastalık etmenleri
8.Funguslar
9.Bakteriler
10.Virüsler ve viroidler
11.Arasınav
12.Simptomatoloji
13.Epidemiyoloji
14.Hijyen ve terapi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0