Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKP109 Fitopatoloji 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık kavramının öğrenilmesi, hastalığa neden olan tüm canlı ve cansız etmenlerin öğrenilmesi, hastalığın teşhisi konusunda bilgi sahibi olunup , uygulamayla beraber hastalığı tanıma yöntemlerinin geliştirilmesi, patojenlerin makroskobik ve mikroskobik incelemeleri, bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalara karşı genel savaşım yöntemlerinin öğretilmesi ve ana yöntemler hususunda karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Eda BUDAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitkide zararlı mikroorganizmalara karşı oluşan dayanıklılıkta yapısal ve biyokimyasal tepkileri kavrayabilme
  2. Bitkilerde oluşan hastalıkların ekolojik sistem içerisindeki durumunu değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1) Fitopatolojiye giriş ve tarihçesi2) Patojenlerin ekonomik önemi3) Biyotik ve abiyotik hastalık yöntemleri4) Hastalık gelişiminde mikrobiyal maddeler5) Hastalıklı bitkideki biyokimyasal ve fizyolojik değişimler6) bitkideki yapısal ve biyokimyasal dayanıklılık7) Biyotik hastalık etmenleri, 8) funguslar9) bakteriler10) virüsler ve viroidler11) arasınav12) simptomatoloji13) epidemiyoloji14) hijyen ve terapi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fitopatolojiye giriş ve tarihçesi
2.Patojenlerin ekonomik önemi
3.Biyotik ve Abiyotik hastalık etmenleri
4.Hastalık gelişiminde mikrobiyal maddeler
5.Hastalıklı bitkideki biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler
6.Bitkideki yapısal ve biyokimyasal dayanıklılık
7.Biyotik hastalık etmenleri
8.Funguslar
9.Bakteriler
10.Virüsler ve viroidler
11.Arasınav
12.Simptomatoloji
13.Epidemiyoloji
14.Hijyen ve terapi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Uygulama/Pratik16232
Örnek Vaka İncelemesi15115
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma16116
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150