Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKP202 Proje 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin ilgi duydukları konularda araştırma ve inceleme yapmasını sağlayarak hazırladıkları konuları topluluk önünde sunabilme yeteneği kazanmaları ve hazırladıkları tezleri basılı duruma getirebilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencilerin araştırma konuları ile ilgili internet ve kütüphanelerden bilgiye ulaşır
  2. Yapmış oldukları proje çalışmaları sonucunda elde ettikleri verileri değerlendirme yeteneğini kazanır.
  3. Hazırlamış oldukları tezler sayesinde Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olur.
  4. Rapor yazma yeteneğini kazanır ve Mesleki etik değerlerin bilincine varır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrencilerin danışmanları kontrolünde tez çalışmalarının belirlenmesi
2.Öğrencilere danışmanları tarafından tez konularının verilmesi
3.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması
4.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması
5.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması
6.Yürütülen tez çalışması hakkında danışman ve öğrencisinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunması
7.Yürütülen tez çalışması hakkında danışman ve öğrencisinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunması
8.Tez yazımı
9.Ara sınav
10.Tez yazımı
11.Tez yazımı
12.Tez yazımı ve kontrol
13.Tez yazımı ve kontrol
14.Tezlerin teslimi
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama9218
Toplam50