Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDİ101 Türk Dili I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin Türkçe´nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ortak Dersler Bölümü
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir.
  2. Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar.
  3. Türk dilinin ses özelliklerini , kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul,
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dilin tanımı, özellikleri/Dil-millet ilişkisi
2.Dil-kültür ilişkisi
3.Dil aileleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
4.Türk dilinin tarihi gelişimi
5.Türk dilinin bugünkü durumu, Tarihi ve günümüz örnekleri, Lehçe-Şive-Ağız
6.Dil bilgisinin tanımı, bölümleri,Türk dilinin özellikleri
7.Ses bilgisi, Türkçenin ses durumu, özellikleri ve seslerin sınıflandırılması
8.Türkçenin yazım kuralları
9.Türkçenin yazım kuralları ve uygulama
10.Ara Sınav
11.Noktalama işaretleri
12.Noktalama işaretleri ve uygulama
13.Türkçenin kelime yapısı ve ekler, Yapım ve çekim ekleri
14.Kelime yapısı ve ekler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11010
Toplam50