Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ODY113 Tıbbi Terminoloji 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sağlıkla ve alanı ile ilgili temel tanım, kavram ve konuların ve buna paralel olarak gerekli tıbbi terminolojinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  2. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder
  3. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır ve alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur
  4. Sistemler ve Anatomik yapılar ile ilgili terimleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, Sebahat Ekinci,2018
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarınıngenel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler.Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler.Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapanorganlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkinterimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ve odyoloji alanına ilişkin terimler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, temel tanım ve kavramlar. Kökler, Önekler, Sonekler
2.İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalıklara ilişkin genel bilgiler vehastalıkların sınıflandırılması
3.Solunum sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri)
4.Sindirim sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri)
5.Hareket sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri)
6.Sinir sistemi (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri)
7.Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri)
8.Odyoloji alanında kullanılan terimler.
9.Vize Haftası
10.Endokrin sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri )
11. Duyu organları terimleri (göz, kulak ve deriye ilişkin terimler(anatomik terimler,semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri)
12.Kan terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri)
13.Üriner sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyatterimleri )
14.Genital sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyatterimleri )
15.Final Haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım6530
Tartışma3412
Soru-Yanıt5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam76