Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ODY114 Psikolojiye Giriş ve Gelişim Psikolojisi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders insanların niçin ve nasıl davrandıklarını incelemektir. Bireyin kendinin ve başkalarının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini nasıl anlayabileceğinin yollarını öğrenmesine yardımcı olur. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle olumlu ve etkili ilişkiler kurmasını sağlar.İnsanın anne karnından ölünceye kadar geçirdiği fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve değişimler konusunda bilgi kazandırılması ve her gelişim aşamasındaki bireyin özelliğini tanıma amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme
  2. Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme
  3. Gelişim dönemleri ve özell,klerini anlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bilgin. M ve İnanç. B ve Atıcı.M, Gelişim psikolojisi Çocuk ve ergen gelişimi. Pegem yayıncılık, Ankara, 2008
2. Carter. F, (Çev: Kaya. S.Ş.)Küçük ağacın eğitimi, say yayınları, İstanbul,2000.
3. Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zekâ, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir . Gelişim dönemleri, bebeklik ve çocukluk döneminin özelliği, ergenlik döneminin özelliği, orta yaş döneminin özelliği, yaşlılık döneminin özelliğini içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir bilim olarak psikoloji: Tanımı ve araştırma yöntemleri
2.Davranış biyolojisi
3.Duyum ve algı
4.Öğrenme ve Bellek
5.Dil ve Düşünme
6.Yaşam boyu gelişim
7.Yaşam boyu gelişim
8.Ara Sınav
9.Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar
10.Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar
11.Kişilik
12.Gelişim dönemleri
13.Çocuk eğitimi ve sonuçları, duygusal gelişim
14.Çocukta ruhsal sorunlar ve iletişim
15.Atipik çocuk gelişim özellikleri ve iletişim
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı13030
Derse Katılım10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma155
Toplam78