Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ODY219 Sağlık Yönetimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sağlık Kurumları yapısı ve yönetimi hakkında nitelikli bilgiye sahip bireyler yetiştirmek.Sağlık Kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt.Gör.Aysel ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim ve yönetici kavramlarını öğrenir
  2. Sağlık kurumlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
  3. Sağlık Hizmetleri örgütlenmesini bilir öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Kavuncubaşı, Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara,Siyasal Kitabevi, 2000.

2-Kıral,H.,Hastane İşletmeleri Yönetiminde Temel Bilgiler,Ankara,SSYB Mesleki Öğrenim Genel Müdürlüğü, 1976.

3-Seçim,H.,Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi, 1991.

4-Hayran,O., Sur,H.,Hastane Yöneticiliği, İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997.

5-Özdilek,Ş., Akgün,N.,Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Ankara,Yarıaçık Cezaevi Matbaası,1970.

6-Hayran O., “Stratejik Yönetim Hastane Yöneticiliği (Ed: Hayran O., Sur H.), İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997.

7-Mutlu. A. ,Işık. A. Sağlık Ekonomisi ve Politikaları,Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi,İstanbul, 2002.

8-Chip Calwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Sistem yayıncılık,Ankara,1998.

9-Ateş,M.,Sağlık Hizmetleri Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2011.

10-Bektaş, Ç.,İşletme Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2018.

Diğer internet kaynakları ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim ve Tarihçesi
2.Yönetim ve Fonksiyonları
3.Yönetici ve Özellikleri
4.Personel Yönetiminde Sistemler
5.Sağlık Bakanlığı Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı
6.Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
7.Sağlık Hizmetleri,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
8.Ara Sınav
9.Hastaneler ve Özellikleri
10.Hastanelerin Sınıflandırılması
11.Yataksız Sağlık Kuruluşları ve Görevleri
12.Uluslararası Sağlık Kuruluşları
13.Sağlık Personeli İstihdamı
14.Devlet Memurları Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma2612
Performans14228
Toplam80