Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SGP102 Sosyal Güvenliğe Giriş 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sosyal güvenliğin kapsamı ve tarihsel gelişimi çerçevesinde günümüz Türkiye'sinde ve Dünya da uygulamalarını kavrayabilmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan TOPALOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal güvenlik kavramını tanımlayabilme Sosyal güvenlik alanında özel olarak korunması gereken grupları tanıyabilme
  2. Sosyal güvenlik sistem ve yöntemlerini bilebilme
  3. Sosyal güvenliğin örgütsel ve finansal yapısını kavrayabilme
  4. Sosyal güvenliğin ulusal ve uluslararası boyutunu değerlendirebilme
  5. Sosyal güvenlik alanında özel olarak korunması gereken grupları tanıyabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlikte temel kavramlar, SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda sigortalıların statüsü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, sosyal güvenlik reformu öncesinde Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik reformu sonrasında Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, kimler sigortalı sayılırlar, kimler 4/A kapsamında sigortalı sayılmazlar, iş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Güvenliğin Tanımı, Tarihsel Gelişimi
2.Sosyal Güvenliğin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
3.Sosyal Güvenliğin Konusu Olan Tehlikeler
4.Niteliklerine Göre Tehlikeler
5.Sosyal Güvenlik Teknikleri
6.Sosyal Güvenliğin Yönetimi
7.Sosyal Güvenliğin Finansmanı
8.Ara Sınav
9.Sosyal Güvenliğin Prim Dışı Gelirleri
10.Sosyal Güvenlikte Primlerin Vergilerden Üstünlüğü
11.Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu
12.Sosyal Güvenlikteki Fon Kavramı ve Nitelikleri
13.Sosyal Güvenlikteki Güncel Tartışmalar
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Tartışma5525
Soru-Yanıt14114
Toplam55