Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SGP213 Halkla İlişkiler 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Halkla İlişkileri tanımlayarak kavramla ilgili tarihsel bilinç geliştirebilecek, sektördeki şirketlerin örgüt yapısını çözümleyebilecek ve meslekle ilgili etik anlayışa sahip olabileceksiniz.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mürsel KAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlararası ilişkileri açıklar.
  2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
  3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri ifade eder.
  4. İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir
  5. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında bilgiye ulaşma yollarını bulabilir.
  6. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin kuram, yöntem, araç ve teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kuramda Ve Uygulamada Halkla İlişkiler - Prof. Dr. M. Alaeddin Asna, İletişimin ABC'si Prof. Dr. Ünsal Oskay. internet kaynakları, Öğr. Gör. Mürsel Kan kişisel deneyimleri...
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin sonunda öğrenci halkla ilişkilerin tanımını yapabilecektir. Halkla ilişkilerin önemini ve özelliklerini öğrenecektir. Halkla ilişkilerin, propaganda, reklam ya da pazarlamadan farkını anlayabilecek, karşılaştırma yapabilecektir. Halkla ilişkiler teorilerini öğrenecektir. Sektördeki şirketlerin örgüt yapısını çözümleyebilecek. Meslekle ilgili etik anlayışa sahip olabileceksiniz.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkla İlişkilere Giriş
2.Mesleğin Tarihsel Gelişimi
3.Diğer Disiplinlerle İlişkisi
4.Halkla İlişkilerde Örgütlenme
5.Halkla İlişkilerde Teoriler
6.Halkla İlişkiler Araçları
7.Halkla İlişkiler Çalışmalarında İzlenecek Yol (Kampanya)
8.Halkla İlişkiler Uygulamaları
9.Ara sınav
10.Halkla İlişkiler Uygulamaları
11.Halkla İlişkiler Uygulamaları
12.Halkla İlişkiler Ve Yeni Medya
13.Halkla İlişkiler Etik Yasaları Ve Mesleki Sorumluluk
14.Güncel Yaklaşımlar
15.Yıl sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Örnek Vaka İncelemesi13113
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Toplam75