Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİP101 İletişime Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin iletişimin kavram ve unsurlarını ve iletişim sürecinin temel öğelerini öğrenmelerini, iletişim engellerini ortadan kaldırabilmek için gerekli yeterliliği kazanmalarını, genel iletişim becerilerini kullanarak mesleki ve sosyal hayatta ve kişisel yaşamında başarılı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma GÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişimin tanım ve tarihsel gelişimini tanımlar.
  2. İletişim konusuna odaklanır.
  3. Sözlü iletişim engellerini ortadan kaldırır.
  4. İletişim süreci ve çeşitlerini analiz eder.
  5. İletişim ögeleri ve özelliklerini değerlendirir.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TUTAR, Hasan, YILMAZ, M. Kemal, EROĞLU, Ömer, Genel ve Teknik İletişim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.
OSKAY, Ünsal, İletişimin A B C’si, Der Yayınları, 2011.
GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Ekinoks Yayınları, 2011.
İletişim Süreci ve Türleri, MEGEP Modül, Ankara, 2011.
GÜRDAL, Doğan, Genel ve Teknik İletişim, Murathan Yayınları, 2008.
AKSÖZ, Erkan ve Dr. SEZGİN, Murat, Genel İletişim, Özbaran Ofset Yayınları, 2009
ELGÜNLER, Tuğçe Çedikçi, İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , Temmuz, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste iletişim kavramı, amaç ve önemi, iletişim süreci, iletişimin temel öğeleri, iletişim türleri ve şekilleri, iletişim engelleri, iletişimin engellerini aşma yolları, empatik iletişim ve dinleme becerisi, iletişim şekilleri, iletişim çatışmaları anlatılacak öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi için iletişim kavramı kapsamlı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim Kavramı ve Anlamı (İletişimin Tanımı ve Kapsamı, İletişimin Amacı ve Önemi, İletişimin Temel Özellikleri)
2.İletişim Süreci , İletişimin Temel Öğeleri (Kaynak, Mesaj, Kodlama)
3.İletişimin Temel Öğeleri (Kod Açma, Kanal, Alıcı, Algılama ve Değerlendirme)
4.İletişim Türleri (Geri Bildirim, İletişim Türleri, Sözlü İletişim)
5.İletişim Türleri (Sözsüz İletişim, Beden Dili, Yazılı İletişim)
6.İletişimin Sınıflandırılması (İşleyiş Açısından İletişim, Zaman Ve Mekan Boyutu Açısından İletişim, Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak İletişim, Örgütsel İletişim
7.İletişim Engelleri (Kaliteli İletişimi Engelleyen Fiziksel ve Teknik Engeller, Psikolojik ve Sosyal Engeller, Örgütsel Engeller
8.Örgütsel Engeller, Diğer Engeller
9.İletişimin Engellerini Aşma Yolları (İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak, Empati, Empatik İletişimin Özellikleri )
10.Sempati, Dinleme, Dinleme Çeşitleri, Dinleme Becerileri ve Yöntemleri
11.Güdüleyici İletişim, Çatışmacı İletişim, Etkin İletişim, İkna Edici İletişim
12.İletişim Çatışmaları (Kişiler Arası İletişim Çatışmalarının Nedenleri, Kişisel Çatışma)
13.İkna Nedir?, İknada Davranış Şekilleri
14.Teknolojik Araçlarla İletişim, Telefon, İnternetten İletişim
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Toplam106