Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİP202 Radyo ve Tv'de Program Yapım Yönetim 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere, radyo ve televizyonda program yapım ve yönetimine yönelik temel bilgilerin verilmesi, program üretim sürecinde yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Radyo program sürecini bilir ve hakim olur
  2. Televizyon program sürecini bilir ve hakim olur
  3. Radyo ve tv program içeriği hazırlayabilir
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları.Televizyonda Program Yapımı, Doç. Dr. Erol Mutlu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.Televizyon Program Yapımı ve Yönetimi, Güner Sarıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, Doç. Dr. Bülent Vardar, Beta Yayınları.Profesyonel Televizyon Yapım ve Yayın Teknolojileri, Doç. Dr. Ahmet Durmaz, Eskişehir Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını.Televizyon Eğitim Programlarında Yapım-Yönetim, Levend Kılıç, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.Görüntü Estetiği, Prof. Dr. Levend Kılıç, İnkılâp Yayınları.Dikkat Stüdyo (Stüdyo Televizyonculuğuna Giriş), Brian Phılıps, TRT Eğitim Daire Başkanlığı.Resim Seçici Eğitim 1, Yard. Doç. Dr. Münevver Köküer, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MEB, Film, Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Dizisi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Radyo ve televizyonun tarihsel gelişim süreci, Radyo yayının teknik özellikleri, Radyo yayınının özellikleri, Radyoda program yapımı, Radyo programları için malzeme toplama ve kurgu, Televizyon program ekibi, Televizyon program yapım süreci
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Radyo ve televizyonun tarihsel gelişim süreci
2.Radyo yayının teknik özellikleri
3.Radyo yayınının özellikleri
4.Radyoda program yapımı
5.Radyo programları için malzeme toplama ve kurgu
6.Televizyon program ekibi
7.Televizyon program yapım süreci
8.Çekim ölçekleri
9.Kamera açıları ve ilgili diğer kavramlar
10.Sinopsis, tretman ve stroyboadoluşturma
11.Röportaj çekim teknikleri
12.Stüdyo çekimi
13.Dış mekanda aksiyon çekimi
14.Kurgu teknikleri
15.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri80
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma14342
Toplam100