Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİP204 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı medya ve iletişim programı öğrencilerinin halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ait kavram, kuram ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla ilişkiler’ ve ilgili kavramları tanımlayabilme yetisini kazanır.
  2. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki kuramlar hakkında bilgi sahibidir.
  3. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanıyla ilişkili etkili iletişim unsurlarını sıralar.
  4. Yazılı ve görsel iletişim mesajlarını kullanarak ikna edici mesajlar oluşturma hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Asna, A. (1997). Public Relations/PR. İstanbul: Sabah Kitapları.
Balta Peltekoğlu, F. (2001). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Yayınları.
Kadıbeşegil, S. (2001). Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
Harlow, R. (1976). Building a Public Relations Definition, Public Relations Review, 2 (4).
Okay, A. ve Okay, A. (2014). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der
Yayınları.
Elden, M. (2015). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkla İlişkiler Nedir? Halkla İlişkiler Tarihsel Gelişimi Ve Temel Halkla İlişkiler Modelleri, Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Ve Hedef Kitle, Kurum İmajı Ve Kurumsal Kimlik, Kriz Ve Kriz İletişimi, Sponsorluk Ve Lobicilik, Temel Halkla İlişkiler Araçları, Reklam Ve Reklamcılık Kavramları, Reklamın Amacı, Türleri Ve Ekolleri, Reklam Ortamları, Reklam Kampanya Süreci Ve Temel Yaratıcı Stratejiler, Reklam Ajansları, Ajans Türleri Ve Ajansların Organizasyonel Yapıları, Medya Planlamanın Temel Kavramları, Reklamla İlgili Denetim Mekanizmaları Ve Etik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkla İlişkiler Nedir?
2.Halkla İlişkiler Tarihsel Gelişimi Ve Temel Halkla İlişkiler Modelleri
3.Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Ve Hedef Kitle
4. Kurum İmajı Ve Kurumsal Kimlik
5.Kriz Ve Kriz İletişimi
6.Sponsorluk Ve Lobicilik
7.Temel Halkla İlişkiler Araçları
8.VİZE
9.Reklam Ve Reklamcılık Kavramları
10.Reklamın Amacı, Türleri Ve Ekolleri
11.Reklam Ortamları
12.Reklam Kampanya Süreci Ve Temel Yaratıcı Stratejiler
13.Reklam Ajansları, Ajans Türleri Ve Ajansların Organizasyonel Yapıları
14.Medya Planlamanın Temel Kavramları
15.Reklamla İlgili Denetim Mekanizmaları Ve Etik
16.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri80
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma14342
Toplam100