Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİP210 Yönlendirilmiş Çalışmalar 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve araştırma yöntemlerindeki metodolojik ve etik ilkeleriincelemek, nitel ve nicel araştırma yöntemine ilişkin teknikleri açıklamak ve araştırmada elde edilen verileriraporlandırmak ve araştırma projesi örneklerini incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal Bilimlerde temel araştırma yöntemlerinde temel ilke ve etik ilkeleri bilir.
  2. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini bilir ve kullanma becerisi kazanır.
  3. Bilimsel Bir Araştırma önerisi hazırlayabilir.
  4. Bilimsel bir araştırmanın tüm aşamalarını öğrenir.
  5. Araştırma sırasında edinilen verileri analiz etme ve raporlandırma becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARIKAN, Rauf, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.BÜYÜKÖZTÜRK Şener, ÇAKMAK Ebru Kılıç, AKGÜN Özcan Erkan, KARADENİZ Şirin, DEMİREL Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.BAHAR, Hüseyin, Sosyal Bilimlerde ve Fen Bilimlerinde Araştırmanın Temel Özellikleri, Remzi Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 1-23) Nobel Yayınları, Ankara, 2013.GENÇ, Salih Zeki, “Bilim Tarihi”, Remzi Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 1-23) Nobel Yayınları, Ankara, 2013.GÜVEN, Sami, Toplumbilimde Araştırma Yöntemleri, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2006.KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, “Kavramlar, İlkeler, Teknikler”, Nobel Yayınları, Ankara, 2014.KARPUZ, Beyhan, SÖNMEZ Çelik, Araştırma Yöntem ve Stratejileri, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2009.KAPTAN, Saim, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınları, Ankara, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim nedir, araştırma nedir?, Bilimsel araştırma basamakları, Araştırma Yöntemleri, Evren, Örneklem, Örneklem Çeşitleri, Araştırma Modelleri, Nitel Modeller, Nicel Modeller, Veri Toplama Teknikleri, Anket, Görüşme, Gözlem, Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, Araştırmanın Tanımı, Araştırmaların Gruplandırılması
2.Bilimsel Araştırma Basamakları, Araştırma Nasıl Yapılır?
3.Bilimsel Araştırma Basamakları
4.Araştırma Yönteminin Belirlenmesi, Evren, Örneklem, Veri Toplama, Verilerin Analizi
5.Başlıca Araştırma Modelleri, Değişkenler
6.Veri Toplama Teknikleri, Anket, Anketlerde Hatalar
7.Anket Formu Hazırlama, Anket Uygulama Biçimi
8.Ara Sınav
9.Anket Sorularının Kapsamı
10.Anket ve Görüşmelerde Başlıca Soru Tipleri
11.Görüşme Süreci, Görüşme örneği
12.Gözlem, Gözlem Süreci
13.Verilerin İşlenmesi, Çözümü Ve Yorumlanması
14.İstatistik ve İstatiksel Çözümleme
15.Yıl Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Tartışma14114
Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi4416
Toplam127