Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİP212 Yeni İletişim Teknolojileri 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrencileri, yeni medya ve özellikleri, kurumsal iletişim ve ticarette nasıl kullanılabileceği, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Yeni iletişim teknolojileri temel kavram ve uygulamalarını ve yeni medya sektörlerini bilir.
  2. Yeni medyanın toplumsal, ekonomik, kültürel ve sanatsal etkilerine yönelik yaklaşımları bilir.
  3. Yeni medya ve geleneksel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olur.
  4. Yeni yayıncılık biçimleri için içerik üretebilir, yeni medya ve geleneksel medya için içerik üretebilecek becerisi kazanır.
  5. Sosyal medya yönetimini, online mecralara yönelik pazarlama ve reklamcılık yöntemlerini bilir, dijital pazarlama alanları için strateji geliştirebilir.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BİNARK, Mutlu (2007). Yeni Medya Çalışmaları
TÖRENLİ, Nurcan (2005). Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi: Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı
VURAL, Beril Akıncı ve BAT, Mikail. “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University
YÜZER, Volkan ve MUTLU, Mehmet Emin (2013). Yeni İletişim Teknolojileri
CANÖZ, Kadir (2011). “Bilgi Toplumu ve Halkla İlişkiler”, (Ed. Ahmet Kalender ve M. Fidan), Halkla İlişkiler
PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2001). Halkla İlişkiler Nedir
GÜLNAR, Birol ve BALCI, Şükrü (2011). Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum
KARADUMAN, Murat (2003), “İnternet ve Gazetecilik”, (Derleyen: Sevda Alankuş), Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya
COŞAR, Özgür. "Etkileşimli Televizyon Uygulamaları."
ATAMAN, E. Özlem (2009). "Sayısal Çağda Sayısal Radyo Yayıncılığı: Sayısal Ses Yayın (Dab) Teknolojisi Ve Türkiye’deki Yansıması." Selçuk İletişim,
ALTINDAL, M. (2013). Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yeni medya, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar ve kısıtlılıkları, reklam ve kurumsal iletişimde yeni medyanın yeri ve önemi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeni iletişim Biçimleri- Etkileşim - Yakınsama (Yöndeşme)Yeni Medyanın Getirdiği Kolaylıklar
2.Yeni Medya Çalışmaları Neleri Kapsar - Yeni İletişim Teknolojilerinin Sağladığı Olanaklar - Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortaya Çıkardığı Kısıtlılıklar
3.Yeni Medya Araçlarının Temelini Oluşturan Teknolojileri - İnternet Teknolojileri - Sayısal (Dijital) Teknoloji ya da Sayısallaşma
4.Etkileşimli Televizyon - Geleneksel Ve Etkileşimli Televizyonun Özellikleri
5.Analog Radyodan Dijital Radyoya - Analog Radyo Yayıncılığı - Türkiye’de Radyo Yayıncılığı
6.Dijital (Sayısal) Radyo Yayıncılığı - Online Radyo Yayıncılığı - Dijital Radyo Kanal Türleri
7.E-Yayıncılık - E-Yayıncılık Süreci - Geleneksel E-Yayıncılık
8.Yeni Medya Ve E-Yayıncılık – Blog –Wiki - Dosya Paylaşma – E-Mürekkep
9.Ara Sınav
10.Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim – İntranet Kurum İçi Portal - E-Posta - Anlık Mesajlaşma Yazılımları
11.Kurumlar Arası İletişim - B2B Elektronik Ticaret B2C Elektronik Ticaret - Tedarik Sistemi ve E-Tedarik
12.Sosyal Medya - Geleneksel Medya-Sosyal Medya Farklılıkları
13.Sosyal Medya Pazarlaması - Facebook’ta pazarlama Twitter’da pazarlama
14.İnternet ve Sosyal Medyada Reklam - Sanal Marka Toplulukları - İnternet Reklam Çeşitleri
15.Arama Motoru Nedir - Arama Motorunun Yapısı
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri80
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım5630
Tartışma6530
Soru-Yanıt5210
Beyin Fırtınası2510
Toplam100