Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP101 Kimya-I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kimyanın temel kavramlarını öğrenciye öğretip, öğrendiklerini kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Dr. Sevil EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar.
  2. Atomun yapısı ve periyodik cetvel kavramları öğrenerek, maddelerin özelikleri hakkında yorum yapar.
  3. Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bağları dikkate alarak açıklar.
  4. Çözelti hesaplamalarını yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci, R.H. Harwood, W.S. 1997. General Chemistry. Pretice-Hall International Inc.
2. Mortimer C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi., Cilt I ve II.
3. Ender Erdik ve Yüksel Sarıkaya,1986. Temel Üniversite Kimyası.
4. Atkins and Jones,1998. Temel Kimya.
5.Sabri apaydın ve Abdullah Şimşek,2008.Genel Kimya ve diğer kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, atomun yapısı, peryodik tablo, kimyasal bağlanma, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmeleri, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar.
2.Atomun yapısı.
3.Peryodik tablo.
4.Kimyasal bağlanma.
5.Bileşik formüllerinin yazılması ve isimlendirilmeleri.
6.Mol kavramı.
7.Mol kavramı.
8.Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar.
9.Gazlar.
10.Arasınav
11.Gazlar.
12.Sıvılar ve katılar.
13.Çözeltiler.
14.Çözeltiler.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Rehberli Problem Çözümü13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam53