Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP105 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikrobiyolojik numune alır.
  2. Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapar.
  3. Mikroskobik inceleme yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üremeleri ve metabolizmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aseptik çalışma tekniği
2.Numune alma, hijyen kontrol numuneleri
3.Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon
4.Besiyeri hazırlanması
5.Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama
6.Dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma
7.İnkübasyon
8.Koloni morfolojisi
9.Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi
10.Arasınav
11.Preparat hazırlanması
12.Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme
13.Mikroorganizma hücrelerini inceleme
14.Mikroorganizma hücrelerini inceleme, lamlarda sayım
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım12336
Laboratuvar12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam128