Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP105 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; temel mikrobiyoloji bilgilerinin kazandırılması, mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikroorganizmaların hayvanlar ve bitkilerle olan benzerliklerini ve farklılıklarını tartışır.
  2. Prokaryotik ve ökaryotik hücre yapılarını karşılaştırır.
  3. Bakteri, küf ve mayalardaki üreme şekillerini anlatır.
  4. Besiyerlerini çeşitli özelliklere göre sınıflandırır.
  5. Mikroskop altında bakteri, küf ve maya hücrelerini ayırt edebilir.
  6. Bakteri kültüründen preparat hazırlayıp mikroskopta inceler.
  7. Sürme tekniği ile karışık bir kültürden izolasyon yapabilir.
  8. Bakteri hücresinde bulunan yapıların fonksiyonlarını anlatır.
  9. Bakterilerin tanımlama testlerini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SERT, Selahattin. Genel Miklrobiyoloji. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları. Erzurum 2008.
TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üremeleri ve metabolizmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş Dersin Tanıtımı
2.Mikroorganizmaların doğadaki yeri, prokaryotik ve ökaryotik hücre
3.Bakteri, küf ve mayalarda üreme
4.Besiyerleri ve sterilizasyon
5.Mikroorganizmaların çalışması üzerine etkili faktörler
6.Hücre Strüktürü: Bakteri çekirdeği
7.Hücre Strüktürü: Sitoplâzma ve sitoplâzmada bulunan yapılar
8.Hücre Strüktürü: Hücre duvarı, Gram (+) ve Gram (-) hücre duvarı yapısı
9.Virüsler ve bakteriyofajlar
10.Ara sınav
11.Üremeye etki eden faktörler
12.Mikroorganizmalarda beslenme
13.Mikroorganizmalarda üreme eğrisi
14.Kültür metotları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16464
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16464
Toplam130