Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP102 Gıda Mikrobiyoloji 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gıda mikrobiyolojisi ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin kazandırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL
Öğrenme Çıktıları
 1. Mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynaklarını tartışır.
 2. Gıdalarda bulunan bakteri, küf ve mayaların fonksiyonlarını anlatır.
 3. Hangi koşulların gıdalarda mikroorganizma gelişimini teşvik edeceğine ve engelleyeceğine karar verebilir.
 4. Gıda örneğinin mikrobiyolojik analizini yapabilir.
 5. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarını değerlendirebilir
 6. Kalite ve hijyen indikatörü mikroorganizmaların taşıması gereken özellikleri karşılaştırır.
 7. Tehlike analizi yapabilir.
 8. HACCP sisteminin temel prensiplerini anlatır.
 9. Gıdaların mikrobiyal bozulma nedenlerini açıklayabilir.
 10. Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan mikroorganizmaları tanımlayabilir.
 11. Gıdaların bozulmasının engellenmesi ile gıda muhafaza yöntemi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Klaus Pichhardt, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Endüstrisi için Temel Esaslar ve Uygulamalar, (4.
Basımdan çeviri), 2006
Ünlütürk, Adnan ve Turantaş, Fulya. Gıda Mikrobiyolojisi, Ege Üniversitesi, 2003.
Halkman, A. Kadir. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları ve kontrolü, gıdaların mikrobiyolojik analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, mikroorganizmaların bulaşma kaynakları
2.Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar ve fonksiyonları: Bakteriler, Küfler, Mayalar
3.Gıdalarda mikroorganizma gelişimini etkileyen iç ve dış faktörler, engel teknolojisi
4.Gıdaların mikrobiyolojik analizi-Temel ilkeler
5.Gıdaların mikrobiyolojik analizi-Sıvı ve katı besiyerinde mikroorganizma sayımı
6.İndikatör mikroorganizmalar
7.Gıdalarda mikrobiyolojik kriterler
8.HACCP ve uygulamaları
9.Et ve süt ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar
10.Arasınav
11.Meyve, sebze ve ürünleri ile diğer ürünlerde görülen mikrobiyolojik bozulmalar
12.Gıda kaynaklı bakteriyel patojenler
13.Mikotoksinler
14.Gıda muhafaza yöntemleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz616
Derse Katılım14570
Laboratuvar248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Toplam100