Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP106 Laboratuar Teknikleri-I 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapma,ayırma işlemlerini yapma, çözelti hazırlama ve laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alime CENGİZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlar.
  2. Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapar.
  3. Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ders notları ve konu ile ilgili kaynak kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Birinci modül olan “Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlamak” konulu bölümde; kişisel güvenlik önlemleri, laboratuvar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapmak” konulu bölümde ise; analiz öncesi hazırlıklar ve analiz sonrası işlemler konularına değinilmektedir. Son modül olan “Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulamak” konulu bölümde ise; duyusal analizler, gravimetrik analizler ve titrimetrik analizler konuları işlenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kişisel Güvenlik Önlemleri-Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri
2.Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri
3.Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma-Analiz Öncesi Hazırlıklar
4.Analiz Öncesi Hazırlıklar
5.Analiz Sonrası İşlemler-Süzme
6.Süzme-Çöktürme
7.Santrifüjleme-Yüzde Çözelti
8.Yüzde Çözelti
9.Molar Çözelti
10.Ara Sınav
11.Molar Çözelti-Normal Çözelti- Ppm ve ppb Çözeltiler
12.Duyusal Analizler
13.Gravimetrik Analizler-Titrimetrik Analizler
14.Titrimetrik Analizler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Toplam56