Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP121 Gıdalarda Temel İşlemler-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gıdalarda temel işlemleri öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Dr. Sevil EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıdaları muhafaza tekniklerini öğrenir
  2. Gıda hammaddelerine uygulanan önişlemleri kullanmak.
  3. Gıda işleme tekniklerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYIK, M. 1995. Ürün İşleme Tekniği. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayın No: 1409. 2.Baskı. 240 s. BANCHERO, J.T. and BADGER,
W.L. 1979. Kimya Mühendisliğine Giriş. İnkılap ve Aka Kitapevleri. Çeviren İhsan ÇATALTAŞ. 888 s. GÜRSES, Ö.L. 1986. Gıda
İşleme Mühendisliği II. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayın No: 963. SALDAMLI, İ. ve SALDAMLI, E. 1990, Gıda Endüstrisi Makinaları,
Önder Matbaa, Ankara. 454 s. SAYGIN, E. 1986. Besin İşleme ve Mühendisliği. Ders notu. Ege Üni. Gıda Fakültesi. 53 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıda işlemenin tarihçesi, gıda işlemede hammaddelerin önemi, hammaddenin hasadı, taşınması ve dikkat edilecek hususlar. Hammaddenin sınıflandırılması, kontaminasyon kaynakları, kuru ve yaş temizlemenin önemi, Hammaddenin temizlenmesi, ayrılması, soyulması ve bu işlemlerde kullanılan makineler, Gıdaların bileşimine giriş, Gıdalarda su, önemi ve su aktivitesi kavramı, Gıdalarda bulunan proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, mineral maddeler, renk maddelerine ve enzimlere genel bir bakış. Gıda bozunmalarının sınıflandırılması, Enzimatik bozunmalar, Enzimatik olmayan bozunmaların incelenmesi, Gıda muhafaza tekniklerinin ilkeleri, Gıdaların ısıl işlemler muhafazası, kurutarak muhafazası, Gıdaların kimyasal yolla muhafazası, dondurarak muhafaza ve ışınlarla muhafaza, Gıdaların asitlerle muhafazası, koruyucu maddelerle muhafaza ,Gıdadalar ve işlenme teknolojileri hakkında son bilgilerin özetlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gıda işlemenin tarihçesi, gıda işlemede hammaddelerin önemi, hammaddenin hasadı, taşınması ve dikkat edilecek hususlar.
2.Hammaddenin sınıflandırılması, kontaminasyon kaynakları, kuru ve yaş temizlemenin önemi
3.Hammaddenin temizlenmesi, ayrılması, soyulması ve bu işlemlerde kullanılan makineler.
4.Gıdaların bileşimine giriş.
5.Gıdalarda su, önemi ve su aktivitesi kavramı.
6.Gıdalarda bulunan proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, mineral maddeler, renk maddelerine ve enzimlere genel bir bakış.
7.Gıda bozulmalarının sınıflandırılması, Enzimatik bozulmalar.
8.Enzimatik olmayan bozulmaların incelenmesi.
9.Gıda muhafaza tekniklerinin ilkeleri.
10.Ara sınav
11.Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazası, kurutularak muhafazası.
12.Gıdaların kimyasal yolla muhafazası, dondurarak muhafaza ve ışınlarla muhafaza.
13.Gıdaların asitlerle muhafazası, koruyucu maddelerle muhafaza.
14.Gıdalar ve işlenme teknolojileri hakkında son bilgilerin özetlenmesi.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam100