Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
STJ102 Staj 927001 1 2 10
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciyi,bir gıdanın üretimindeki tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Sevil EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğrenir
  2. Görev ve sorumlukları konusunda bilgilenir
  3. Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda bilgilenirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şirket dokümanları, kütüphanelerdeki ilgili kaynaklar ve internet kaynakları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi Uygulanan prosesin ve akış çizelgesinin kavranması Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletmede staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma.
2.İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme.
3.Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı ve yönetsel organizasyonunu öğrenerek rapora aktarma.
4. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma.
5.Yapılması planlanan hesapları bir problem ya da durum aktarımı olarak ifade etme.Kalite kontrol mekanizmalar ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma.
6.Staj defterini doldurma
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Gözlem308240
Rapor Hazırlama11010
Performans155
Sözlü Sınav111
Toplam256