Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BCT110 Fizyolojik Sinyal İzleyiciler 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Aksiyon potansiyeli ve biopotansiyeller; Elektronörogram (eng) işaretlerinin ölçümü;Elektromiyogram (emg) işaretlerinin ölçümü; Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerininölçümü, vektörkardiografi; Elektroensefalogram (eeg) işaretleri ve uyarılmışpotansiyellerin ölçümü; Elektroretinogram (erg) işaretlerinin ölçümü; Elektrookulogram(eog) işaretlerinin ölçümü; Kan basıncının ölçülmesi, fonokardiografi; Kan akış hızı vehacminin ölçülmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Harun SÜMBÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.
  2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
  3. Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
  4. Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.
  5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders materyalleri, internet, sunum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aksiyon potansiyeli ve biopotansiyeller; Elektronörogram (eng) işaretlerinin ölçümü;Elektromiyogram (emg) işaretlerinin ölçümü; Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerininölçümü, vektörkardiografi; Elektroensefalogram (eeg) işaretleri ve uyarılmışpotansiyellerin ölçümü; Elektroretinogram (erg) işaretlerinin ölçümü; Elektrookulogram(eog) işaretlerinin ölçümü; Kan basıncının ölçülmesi, fonokardiografi; Kan akış hızı vehacminin ölçülmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aksiyon potansiyeli ve biopotansiyeller
2.Elektronörogram (eng) işaretlerinin ölçümü
3.Elektronörogram (eng) işaretlerinin ölçümü
4.Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerinin ölçümü, vektörkardiografi
5.Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerinin ölçümü, vektörkardiografi
6.Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerinin ölçümü, vektörkardiografi
7.Elektroensefalogram (eeg) işaretleri ve uyarılmış potansiyellerin ölçümü
8.Elektroensefalogram (eeg) işaretleri ve uyarılmış potansiyellerin ölçümü
9.Ara Sınav
10.Elektroretinogram (erg) işaretlerinin ölçümü
11.Elektroretinogram (erg) işaretlerinin ölçümü
12.Kan basıncının ölçülmesi, fonokardiografi
13.Kan akış hızı ve hacminin ölçülmesi
14.Kan akış hızı ve hacminin ölçülmesi
15.Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Proje Hazırlama22550
Proje Sunma22550
Toplam125