Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DTP101 Dış Ticaret İşlemleri-I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisini vermek. Dış ticaret teorilerini kavrama. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme. Serbest bölge, kıyı ticareti, ihracata yönelik devlet yardımları, ikili ve çok taraflı anlaşmalar, Türkiye-AB ilişkilerini kavrayabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Murat YAVUZ
Öğrenme Çıktıları
  1. İthalat ve ihracat işlemleri yapar
  2. İthalat ve ihracat rejimlerini takip eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Yaser Gürsoy
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ticari Belgeler ,Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler, E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri, Akredif
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticari Belgeler
2.Taşıma Belgeleri
3.Dolaşım Belgeleri
4.Diğer Belgeler
5.E ve F Grubu Teslim Şekilleri
6.C Grubu Teslim Şekilleri
7.D Grubu Teslim Şekilleri
8.Peşin Ödeme
9.Ara Sınav
10.Mal Mukabili
11.Vesaik Mukabili
12.Kabul Kredileri
13.Akredif
14.Akredif
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Problem Çözümü000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi14040
Toplam150