Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DTP104 Genel İşletme 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarından yönetim fonksiyonunun incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muhammet Yüksel
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
  2. İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
  3. Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek
  4. Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek
  5. İşletmenin bulunduğu çevre koşullarını analiz edebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seçkin Yayıncılık Prof. Dr. Orhan Küçük
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders işletmelerin kuruluşu, yönetim anlayışı ve yönetimin fonksiyonları konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar
2.Ekonomik sistemler ve işletmecilik
3.İşletmenin çevresi ve işletmelerin sınıflandırılması
4.İşletme kurma süreci
5.Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik
6.İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme
7.İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme
8.ARA SINAV
9.İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme
10.Üretim yönetimi
11.Muhasebe-finansman
12.İnsan kaynakları yönetimi
13.Pazarlama
14.Sosyal sorumluluk yönetimi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi21020
Toplam94