Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTAE103 Eğitimde Bilgi Teknolojileri 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgi teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi, eğitimin içine de yerleşmiş durumdadır. Teknolojinin öğretimi destekleyici şekilde bu ortamlara entegre edilmesinde öğretmenin rolü oldukça önemlidir. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojileriyle tanışmalarını sağlamak ve ayrıca uygulamalarla ilgili basit deneyimler edinmelerine olanak vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Emine ŞENDURUR
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel bilgi teknolojileri kavramlarını tanımlayabilme ve ayırt edebilme
  2. Basit akış şeması çizebilme
  3. İşletim sistemlerinin yapısını tanıyabilme ve ayırt edebilme
  4. Dosya yapılarını bilme ve yönetebilme
  5. Kelime işlemci, hesaplama, sunu ve basit masaüstü yayıncılık programlarını kullanabilme
  6. Basit veri tabanı işlemleri yapabilme
  7. Web tasarımının temel ilkelerini tanımlayabilme
  8. İnternetin günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde kullanımına yönelik konuları bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilişim Teknolojileri. Hüseyin Uzunboylu. Pegem Akademi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel bilgi teknolojileri ve eğitime yönelik uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma. Ders izlencesini inceleme. Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme
2.Problem çözme kavramları ve yaklaşımları. Algoritma ve akış şemaları
3.Bilgisayar sistemleri. Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar
4. İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri
5.Dosya yönetimi. Yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar)
6. Kelime işlem programları
7. Hesaplama/tablo/grafik programları
8.Sunu programları
9.Masaüstü yayıncılık
10.Ara sınav!
11. Veri tabanı yönetim sistemleri
12. Web tasarımı
13.Eğitimde internet kullanımı. İletişim ve işbirliği teknolojileri. Bilişim etiği ve telif hakları.
14.Güvenli internet kullanımı. Bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama1450
Toplam750
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma14342
Toplam121