Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTAE104 Programlama Öğretimi Yaklaşımları 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Programlama öğretimi, güncel eğitim-öğretim sistemlerinde yerini almaya başlamakla birlikte nispeten yeni bir alan olduğu için pedagojik açıdan hızla gelişmektedir. Bu dersin amacı, programlama öğretiminin tarihçesini anlayarak, klasik ve modern yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapmak ve ayrıca her bir yaklaşıma yönelik örnek uygulamalar geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Emine Şendurur
Öğrenme Çıktıları
  1. Programlama dillerinin tarihsel gelişimiyle programlama öğretiminin gelişimini kıyaslayabilme,
  2. Programlama öğretimi yaklaşımlarını yorumlayabilme,
  3. Programlama öğretimi yaklaşım ve yöntemlerini uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi. Yasemin Gülbahar ve Hasan Karal (2019. Pegem Akademi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oyunla, dramayla, blok-tabanlı araçlarla, mobil uygulamalarla ve veritabanıyla programlama öğretimi; programlama becerilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yöntem ve yaklaşımlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma. Ders izlencesini inceleme. Programlama Dillerinin Tarihçesi
2. Programlama Öğretiminin Tarihçesi ve Dünyadaki Uygulamalar
3. Programlama Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar
4. Öğrenme Alanları ve Programlama Öğretimi
5.Bilgisayarsız Programlama Öğretimi
6. Bilgisayarsız Programlama Öğretimi Örnek Uygulamaları
7. Oyun ve Drama ile Programlama Öğretimi
8.Oyun ve Drama ile Programlama Öğretimi Örnek Uygulamaları
9.Blok-tabanlı Araçlarla Programlama Öğretimi
10.Ara sınav!
11.Blok-tabanlı Araçlarla Programlama Öğretimi
12.Mobil Uygulamalarla Programlama Öğretimi
13.Mobil Uygulamalarla Programlama Öğretimi Örnek Uygulamaları
14.Programlama Öğretiminde Değerlendirme Yaklaşımları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Okuma616
Toplam75