Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTAE105 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin eğitim ve teknoloji ilişkisi, öğretim teknolojileri tanımlamaları, öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi ile Türkiye’de öğretim teknolojileri uygulamaları ve projeleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Öğrencilerin öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri ile gelecek eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaları için öğrencilerle güncel uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğretim teknolojileri kullanımına yönelik proje geliştirmesi için etkinlikler planlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim ve Teknoloji konusunda fikir sahibi olur.
  2. Eğitim/Öğretim teknolojilerini farklı dönemlere göre tanımlayabilir.
  3. Öğretim teknolojilerinin dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi açıklayabilir.
  4. Güncel öğretim teknolojilerini bilir.
  5. Yeni nesil öğrenci özelliklerinin farkına varır.
  6. Yeni öğretim paradigmaları hakkında fikir sahibi olur.
  7. BÖTE bölümün ortaya çıkışı, kapsamı ve amaçları hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Öğretim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımı konusunda örnek projeler üretebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
. Kalelioğlu, F., Cabı, E., Yalçınalp, S., Ersoy, H.; Avcı-Yücel, Ü., Ergün, E. (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.- Reiser, R.A. & Dempsey, J.V. (2012). Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Third Edition. Pearson
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2.Öğretim teknolojilerine giriş:- Temel kavramlar.- Eğitim-teknoloji ilişkisi.- Eğitim/Öğretim teknolojilerinin tanımları.
3.Öğretim teknolojilerinin tarihi.
4.Türkiye'de öğretim teknolojileri:- Türkiye'de öğretim teknolojilerinin gelişim politikaları- Örnek uygulama ve projeler.- BÖTE programının tarihi, kapsamı ve amaçları
5.21. yy öğrenci özellikleri:- Dijital yerli ve Dijital göçmen kavramları.- X, Y, Z nesilleriYeni öğretim paradigmaları- Yeni öğretmen rolleri- Yeni öğrenci rolleri- Yeni teknoloji rolleri
6.Yeni okuryazarlık kavramları- Dijital okuryazarlık- Medya okuryazarlığı- Teknoloji okuryazarlığı
7.Öğretim materyalleri ve araçları
8.Eğitimde teknoloji uygulamaları- Eğitimde teknoloji entegrasyonu- Eğitimde bilgisayar uygulamaları- Bilgisayar destekli öğretim
9.ARA SINAV HAFTASI
10.Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - E-öğrenme ve öğretim tasarımı
11.Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Öğrenme nesneleri
12.Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Ağlar ve Web 2.0
13.Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Oyunlar - 3 boyutlu sanal dünyalar - Sanal gerçeklik/Artırılmış gerçeklik - Yapay zeka
14.Dönem değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma5210
Toplam74