Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenme ve gelişim kuram ve modelleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenme ve öğrenme psikolojisi hakkında bilgi sahibi olabilir.
  2. Öğrenme teorilerini öğrenebilir.
  3. Motivasyon ve motivasyon teorilerini öğrenebilir.
  4. Öğrenmenin doğasını anlayabilir.
  5. Öğrenmenin biyolojik temellerini öğrenebilir
  6. Öğrenme etkenlerini öğrenebilir
  7. Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilir.
  8. Çocukların ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Editör:Ersanlı ve Uzman; Eğitim Psikolojisi,İst, Lisans yayıncılık, 2007
2) Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
3)Selçuk, Ziya, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları,2009, Ankara
4) Ersanlı, Kurtman, Davranışlarımız, Eser Matbaası, 2005 , Samsun
5)Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
6)Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
7)Yapıcı, Şenay,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık,2005, Ankara
8) Yıldırım, İbrahim, Eğitim Psikolojisi, Anı Yayıncılık, 2008 Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Gelişim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim Psikoloji Kavramının Temeli ve Gelişimle ilgili Kavramlar
2.Gelişime etkileyen etkenler; kalıtım
3.Doğum öncesi ve sonrası Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
4.Cinsel Gelişim ve Kuramlar
5.Kişiliğin Gelişimi; Sosyal-Duygusal Gelişim Özellikleri ve Kuramlar
6.Bilişsel, Dil ve Ahlaki Gelişim Özellikleri ve Kuramlar
7.Öğrenmeyle İlgili Kavramlar
8.Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
9.Ara sınav
10.Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler
11.Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
12.Öğrenme Türleri
13.Öğrenmede Bilişsel Yaklaşımlar ve öğrenme türleri
14.Sosyal Öğrenme Teorileri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12222
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10220
Toplam104