Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamalarının yeri ve önemi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Emine Şendurur
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının nedenlerini açıklayabilme.
  2. Dale’nin yaşantı konisinin özelliklerini açıklayabilme.
  3. Öğretim materyali seçimini etkileyen etmenleri yorumlayabilme.
  4. Görsel tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklayabilme.
  5. Görsel tasarım ilkelerine uygun materyaller geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Altun, Eralp ve Demirel, Özcan (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2.Heinich,Robert, Molenda, Micheal ve Russell, James D. (1993). Instructional media. NY: Macmillan Publishing. 3.İşman, Aytekin (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 3. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 4.Kaya, Zeki (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 5.Seferoğlu, S.Sadi (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 6.Yalın, H.İbrahim (2008) (ed.). İnternet temelli eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Yalın, H. İbrahim (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8.Yanpar Yelken, Tuğba (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ders Araçları: Bilgisayar, projektör
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim sisteminin tanıtılması
2.Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
3.Öğretim Teknolojileri ve Dletisim
4.Mesaj Tasarımı
5.Görsel Tasarım ilkeleri
6.Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili SunuTeknikleri)
7.Teknoloji Planlaması
8.ARA SINAV
9.Öğretim Araç ve Gereçleri
10.Öğretim Araç ve Gereçleri (devam)
11.Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme
12.Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
13.Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Laboratuvar150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14456
Toplam132