Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ204 Öğretim Tasarımı 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretim tasarımı dersi, etkili öğretim için gerekli öğretim ortamlarının nasıl tasarlanacağını içerir. Öğretim tasarımında “sistem” yaklaşımını modelini baz alarak bir öğretim tasarımı sürecinde geçilmesi gereken basamakları gösterir. Dersi alan öğrencilerin hedef belirleme, öğretim analizi, dizaynı, geliştirmesi, uygulaması ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Ders boyunca bu basamakların teorik kısımlarını uygulamaya geçirmek için öğrencilerin üretimde bulunmalarını gerektirir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Emine Şendurur
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Morrison, G. R., Ross, S.M., & Kemp, J. E. (2007). Designing Effective Instruction (5th Edition). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.

-Ocak, M.A., Topal, A.D., Ağca, R.K., & Akçayır, M. (2011). Öğreitm Tasarımı: Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık: Ankara

-Yelken, T.Y. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 10. baskı, Anı yayıncılık: Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
öğretim tasarımı modelleri, Kemp, Morrison & Ross modelinin detayları ve uygulamaları, analiz türleri ve uygulamaları, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme türleri ve uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, Ders izlencesini inceleme, Görsel Tasarım İlkeleri
2.Öğretim tasarımına giriş, Öğretim Tasarımı Modelleri
3.İhtiyaç analizi, hedef analizi, performans analizi
4.Öğrenen analizi ve ortam tiplerinin analizi i. Genel özelliklerii. Başlangıç becerileriiii. Öğrenme stilleriiv. Akademik bilgilerv. Kişisel ve sosyal özelliklervi. Kültürel altyapıvii. Özel ihtiyaçlı öğrenciler
5.İş analizii. İş analiziii. Konu analiziiii. Prosedür analizi
6.Öğretim amaçlarıi. Amaçların fonksiyonuii. Amaçların alanları (domain)iii. Amaçların oluşturulması ve yazılması
7.Öğretimin tasarlanması: Sıraya koymai. Posner & Strike’ın sıralama şemasıii. Detaylandırma (Elaboration) teorisi
8.Öğretimin tasarlanması: Stratejiler, Öğretim mesajı tasarlama
9.Öğretim materyali geliştirmei. Öğretimin geliştirilmesi için (heuristics) buluşsal yöntem kullanımıii. Öğretim tasarım planınının hayata geçirilmesi için esaslariii. Grup sunumuiv. Kendi hızında öğrenmev. Küçük grup formatı
10.Ara Sınav
11.Değerlendirmei. Değerlendirmenin amacıii. Biçimlendirici, belirleyici ve doğrulayıcı değerlendirmenin ilişkisi
12.Değerlendirme materyalleri geliştirmei. Bilgiyi test etmeii. Beceri ve davranışları test etmeiii. Tutumlar
13.Biçimlendirici ve belirleyici değerlendirme yapmai. Biçimlendirici değerlendirme için temel modelii. Biçimlendirici değerlendirmenin adımlarıiii. Belirleyici değerlendirmede program çıktılarını belirlemeiv. Program yeterlilikleriv. Program maliyetivi. Doğrulayıcı değerlendirmede zaman içindeki çıktılarını belirlemevii. Belirleyici ve doğrulayıcı değerlendirmenin sonuçlarını raporlama
14.Projelerin sunulması ve materyallerin teslimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım110
Laboratuvar340
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Tasarımı/Yönetimi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Laboratuvar10220
Proje Tasarımı /Yönetimi12222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
Okuma13113
Toplam133